Loading…
Tilbage

OIO-check 1.5.4 (produktionsversion)


29-06-2012 09:22:19

Applikationen forudsætter .NET Framework 2.0.

OIO-check v1.5.4

Der var sneget sig en mindre men fatal fejl med i koden ved opdatering til 1.5.3. Den er rettet nu.

OIO-check v1.5.3

Rettet fejl i OIO-check i forbindelse med håndtering af specialtegn '<' og '&' i teksten for DescriptionEnglish/DescriptionDanish-elementerne i metadatafilen for et OIOXML-skema. Husk altid at anvende en CDATA-sektion omkring disse specialtegn, så XML-parseren ikke fortolker dem som markup. Desuden er en fejl rettet vedr. forkert håndtering af diverse NDR-regler (OIO-6, ELN-1), når et OIOXML-skema kun indeholder en abstrakt type.

OIO-check v1.5.2

Rettet fejl i OIO-check i forbindelse med håndtering af rekursive XML-strukturer.

OIO-check v1.5.1

Rettet (fatal) fejl i OIO-check i forbindelse med ny måde at repræsentere eksisterende ressourcers klassifikationer med.

OIO-check v1.5.0

OIO-check's integration med Digitaliser.dk er opdateret efter Digitaliser.dks REST API er blevet opdateret i uge 5, 2012. Primært vil brugere af OIO-check opleve hurtigere uploads af skemaer efter en optimering af rest-api'et på Digitaliser.dk.

OIO-check v1.0.2

Navn til ressource hentes nu fra metadatafilens titel-tag, hvis der ikke er nogen labels i metadatafilen. Hvis der heller ikke er nogen titel indsættes en standardtekst som angiver, at der ikke er nogen titel. Dette er indført for at undgå fejl ved upload af skemaer med metadatafiler uden Labels.

OIO-check v1.0.1

Upload af ressourcer har givet utilsigtede HTTP-fejl. Dette er rettet.

OIO-check v1.0.0

OIO-check's integration med Digitaliser.dk er opdateret efter Digitaliser.dks REST API er blevet ændret.

Følgende ændringer er implementeret i forhold til tidligere version 1.0.0.beta3:

  • Integration med Digitaliser.dk opdateret efter rettelse i dets REST API.

Vejledning til upload af skemaer til Digitaliser.dk:

  1. Klik på "Configure User"-kommandoen i Digitaliser.dk-menuen. Her kan du indtaste dit brugernavn og password til Digitaliser.dk. Disse informationer skal kun indtastes en gang, da de bliver gemt i startup.xml filen, som placeres i samme folder som OIOCheck.exe. Du kan se dit password i xml-filen.
  2. Aktiver "Upload Assembly"-kommandoen, når du er klar til at uploade dine skemaer. Alle grønne skemaer i en assembly vil blive uploadet. Du bliver bedt om at udvælge den gruppe, du vil uploade til. Derudover skal du angive en fællestag for hele aflevering, dvs. en tag som alle skemaer i afleveringen vil få. Så er det meget nemmere at identificere hele afleveringen senere. Til sidst skal du angive publiceringstilstanden i gruppen for alle skemaerne. Default er "Publish to all" (synlig for alle brugere), men du kan også vælge "Publish to group" (synlige for gruppens medlemmer) og "Unpublished" (kun synlig for ejer af skemaet og administratorer i gruppen).
  3. Tryk OK, når du er klar. Du kan følge uploadprocessen i statusvinduet. Både skema og dets metadatafil bliver uploadet til samme ressource. Hvis der er fejl i dine data, f.eks. forkert password eller brugernavn, eller du angiver en gruppe, som du ikke har rettighed til at uploade til, vil uploadet fejle. Der vil desværre IKKE komme en forståelig fejlmeddelelse tilbage, da REST API'ets fejlhåndtering stadig er primitiv. Men hvis brugernavn, password og gruppe er rigtigt valgt, skulle alt gå godt :-)

Der bliver oprettet en ressource for hvert skema, der bliver uploadet. Ressourcen har en del felter, som vil blive udfyldt ud fra indholdet i skemaets metadatafil. Lige nu vil DescriptionDanish og DescriptionEnglish konkateneres i ressourcens beskrivelse, LabelDanish og LabelEnglish konkateneres i Titlen, Keywords bliver til tags, Version bliver ressourcens version. OldVersionUrl bliver ressourcens peger til en tidligere version.

Filer og referencer

Titel Type
OIOCheck.exe application/octet-stream
Schemas.dll application/octet-stream