Loading…
Tilbage

FAQ om digital fuldmagt


Få svar på ofte stillede spørgsmål vedr. den basale fællesoffentlige fuldmagtsløsning, kaldet digital fuldmagt. FAQ'en opdateres løbende på baggrund af indkomne spørgsmål og erfaringer. Målgruppen for FAQ’en er myndigheder og it-leverandører.

 

Hvad er en digital fuldmagt?

Svar: Ifølge Forvaltningsloven har borgere ret til at lade sig partsrepræsentere – der er dog intet krav om, at det skal ske digitalt. Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, er udviklet til myndigheder, som vil give borgerne mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Myndigheden opretter den digitale fuldmagt i fuldmagtsløsningen, og borgere kan tildele og administrere deres digitale fuldmagter i fuldmagtsløsningen.

 

Er det et krav at anvende den fællesoffentlige fuldmagtsløsning til digitale fuldmagter?

Svar: Nej, den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsningen er et tilbud til myndigheder. Løsningen er en basal fuldmagtsløsning, der kan dække nogle myndigheders behov for en fuldmagtsløsning, mens andre har udviklet egne fuldmagtsløsninger. Fordelen ved at anvende fuldmagtsløsningen er, at det afløfter krav til it-leverandøren om at sikre signaturbeviser og giver en mindre binding til eventuelle proprietære løsninger, som it-leverandøren anvender. Det giver også færre udgifter til løbende vedligehold og drift.

 

Hvad dækker fuldmagtsløsningen?

Svar: Løsningen muliggør, at en borger kan autorisere en repræsentant til at tilgå en offentlig selvbetjeningsløsning og agere på borgerens vegne. Borgeren kan afgive fuldmagt til en anden person, medarbejder eller organisation i en afgrænset periode, som borgeren selv angiver.

 

Hvad betyder en basal fuldmagtsløsning?

Svar: Den fællesoffentlige fuldmagtsløsning er en basal løsning, som det forventes udbygget trinvist med ekstra funktionalitet på baggrund af indmeldte behov og ønsker. Basal betyde, at fuldmagter kan tildeles med et scope på CVR eller CPR. Tildeler en borger fx en advokat fuldmagt til ”Byg og Miljø”-løsningen, vil advokaten have fuldmagt til alle sager i ”Byg og Miljø”, der vedrører borgeren. Det er ikke muligt at afgrænse fuldmagter til dynamiske objekter som fx sagsnumre, mapper m.v. i den enkelte løsning.

 

Hvornår er det relevant at bruge fuldmagtsløsningen?

Svar: Når en myndighed og it-leverandører vil overveje, om man vil gøre brug af tilbuddet om at anvende den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, skal det ske på baggrund af en analyse af selvbetjeningsløsningen. Det kan være relevant for myndigheder at se på, om selvbetjeningsløsningen:

  1. Er rettet mod borgere

  2. Gør brug af NemID/NemLog-in

  3. Er kompleks for borgeren at anvende

Desuden bør man som myndighed se på følgende:

  1. Er der mange brugere af selvbetjeningsløsningen?

  2. Er der i dag et stort antal papirfuldmagter og/eller efterspørges en digital kanal?

  3. Er timing rigtig (er løsningen under udvikling eller er den på vej i udbud) og er der budget til at understøtte digitale fuldmagter i selvbetjeningsløsningen?

 

Hvilke forretningsovervejelser er relevante om digitale fuldmagter?

Se guide om de forretningsmæssige overvejelser for at anvende fuldmagtsløsningen og guide om interaktionsdesign.


Hvordan forbereder vi vores løsning teknisk til digitale fuldmagter?

Svar: Som myndighed og it-leverandør til en offentlig selvbetjeningsløsning kan du opdatere løsningerne, så de kan modtage SAML-billetter med privilegier (jf, OIOSAMl Basic Privilege Profile for detaljer). Desuden kan du identificere de rettigheder, som skal kunne delegeres og kontrollere adgangen på grundlag heraf. Overvej desuden, om borgerne skal kunne delegere adgang til hele løsningen eller kun til delmængder om der skal gives adgang til at læse, skrive eller indberette.


Hvem definerer fuldmagter i fuldmagtsløsningen?

Svar: Myndigheder definerer selv fuldmagter, som skal kunne delegeres i deres løsning. Fuldmagten skal registreres i fuldmagtsløsningen. Fuldmagtsløsningen indeholder en database over privilegier og delegeringer. Når fuldmagten er registreret i fuldmagtsløsningen, kan den delegeres af borgeren til en repræsentant, som ved log-in på en selvbetjeningsløsning får medsendt delegeringen i SAML-billetten. Repræsentanten kan nu agere på borgerens vegne.


Kan man anmode om en fuldmagt i fuldmagtsløsningen?

Svar: I dag kan man som medarbejder i en organisation anmode en borger om en fuldmagt via fuldmagtsløsningen. Det er i dag ikke muligt for en borger at anmode en anden borger om en fuldmagt digitalt.


Hvilke omkostninger er der for myndighederne?

Svar: Digitaliseringsstyrelsen stiller den digitale fuldmagt til rådighed for den enkelte myndighed, som selv har ansvaret for den tekniske tilslutning af løsningen. Digitaliseringsstyrelsen anslår, at ændring af eksisterende selvbetjeningsløsninger til at understøtte digitale fuldmagter typisk kan koste mellem 350.000 til 500.000 kr.


Kan den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning bruges af private tjenesteudbydere?

Svar: Nej. Da NemLog-in kun tilbydes offentlige tjenesteudbydere, er det ikke være muligt for private tjenesteudbydere at anvende den basale fuldmagtsløsning.

 

Hvad er baggrunden for en fællesoffentlig fuldmagtsløsning?

Svar: Den 23. marts 2012 besluttede Styregruppen for digitaliseringsstrategien, at der skulle udvikles en basal fuldmagtsløsning som en videreudvikling af NemLog-in-løsningen. Digital fuldmagt blev sat i drift i august 2013 som en komponent i NemLog-in på baggrund af analyser, der viste et potentiale i en fælles løsning – herunder besparelser, hurtigere udviklingstid, ensartet brugeroplevelse og synergi ved at etablere en fællesoffentlig løsning frem for lokale fuldmagtsløsninger.

Profilbillede

Skjult fuldmagt på borger

Jonna Snejstrup

Hvordan kan det lade sig gøre at skjule en fuldmagt/fremtidsfuldmagt på borger.dk, og endda overfor borgeren selv, og tiltrods for at man opdatere historik. Endvidre kan man jo (Hvis man er hurtig nok) trykke på undersøg, når den lige rammer der hvor fuldmagten er på, og inden den gå vidre til den opdaterede side. så kan man se i html koder at der er lavet en fuldmagt, og at den er sat til skjult. Hvad gør man så her, og er det ikke strafbart at lave uden viden fra borgerens side?????

 

Hej Jonna

Jeg skal beklage det sene svar. Jeg har lidt svært ved at gennemskue, hvad du refererer til i din kommentar. Du er meget velkommen til at sende en mail til os på nemlogin@digst.dk og uddybe og evt. sende skærmbilleder med, og så vil vi forsøge at hjælpe.

Mvh Elin
NemLog-in support