Loading…
Tilbage

Begreber der bruges i det fællesoffentlige statistiksystem


30-03-2012 14:30:27

Aktivering: Svarer til at brugeren starter på en ansøgning/indberetning/anmeldelse, når vi modtager en registreringer på med '/start'. Det er ikke altid at brugeren ender med at sende ind eller måske starter et par gange (refresh) inden der sendes ind/ansøges. 
 
Afslutning: Svarer til at brugeren indsender ansøgningen/indberetning/anmeldelsen, skal svar til de registreringer myndigheden/kommunen har jeres fagsystemer/backend. Dette er ikke et begreb der anvendes i bruger-grænsefladen på statistik.borger.dk, men som er det vi modtager registringer på med '/slut'.

Afstigningstrin: Hvis en løsning har flere mulige afslutninger fordelt på flere sider, dvs. en forgrening fra det punkt, hvor løsningen starter (aktiveres) så kan der differentieres mellem disse slut-sider (afslutninger) med en tekststreng eller et nummer.
Koden til registrering af slutaktiviteten skal i dette tilfælde lyde "[PORTALSERVICEID]/slut/n" , hvor n er en kort tekststreng eller et heltal. En kort tekststreng anbefales frem for heltal, da det giver mere meningsfuld repræsentation på statistikløsningens front-end. 

Transaktion: Dette er en afslutning som efterfølger en aktivering, baseret på de skal ske i samme session (i relation til tracking.danmark.dk). Dette giver også mulighed for at se hvor lang det tager for en borger at lave selve ansøgningen/indberetningen/anmeldelsen (men naturligvis ikke den tid der er pågået med at indsamle oplysningsamt eventuelle overvejelser)
 
Gennemførselsprocent: Dette er andelen af aktiveringer er fører til gennemførte transaktioner, som mere matematisk kan beskrives:

genneførselsprocenten = Transaktioner/Aktiveringer

Så hvis en løsning en given dag har 389 aktiveringer og 218 transaktioner giver dette en gennemførselsprocent på 56%.