Loading…
Tilbage

Web2.0 – Varm luft eller værdifuldt værktøj? 102 offentlige myndigheders erfaringer med sociale medier og brugerinddragelse


I sommeren 2011 spurgte borger.dk offentlige myndigheder om deres brug af - og holdninger til - Web2.0 i deres kommunikationsarbejdet.

Det er der kommet der 102 svar på. Undersøgelsen samler forskellige myndighedserfaringer og kan ses som inspirationskatalog for alle myndigheder, der overvejer at åbne døren for brugerinddragelse via Web2.0-værktøjer. Undersøgelsen præsenterer en vifte af eksempler på, hvordan det offentlige gør brug af Web2.0- medier, og samler gode råd fra erfarne Web2.0 myndigheder.

Stadig nyt territorium

Mange myndigheder gør sig erfaringer med Web2.0, og mange overvejer at tage hul på at bruge Web2.0 værktøjer. Men kun forholdsvist få myndigheder kan kaldes drevne Web2.0 brugere med omfattende erfaring. Web2.0 er tiltalende for mange myndigheder, men teknologierne og de sociale universer er stadigvæk nyt territorium på det offentlige landkort og behandles med lige dele nysgerrighed og forsigtighed.

Myndigheders brug af Web2.0 (baseret på 102 svar i august 2011)

Facebook i førertrøjen

Facebook er den mest udbredte Web2.0-kanal blandt myndighederne i undersøgelsen. Næsten halvdelen, 49, har brugt Facebook som platform for markedsføring, debat, brugerinddragelse og nyheder, og vurderes som særligt relevant i forbindelse med kampagner. En del myndigheder understreger dog, at det er svært at måle den reelle effekt af at bruge Facebook som platform.

Også debatmoduler og blogs bliver brugt en del, og artikelkommentering og bidrag til indhold på hjemmesiden er også ved at vinde udbredelse. Chat anvendes kun i ganske få sammenhænge og man vurderer, at det er et værktøj, der kræver mange ressourcer. En del myndigheder, først og fremmest kommuner, gør desuden aktivt brug af borgerpaneler.

Eksempel: Blog for studerende i udlandet – Styrelsen for internationale uddannelser

Jo nærmere borgeren, jo bedre

Er børnenes skole i fare for lukning, skal der diskuteres budgetter eller overvejer kommunalbestyrelsen at ændre bynavnet, bliver der klapret ivrigt i tasterne rundt omkring i de danske hjem. Myndighedernes – og i særdeleshed kommunernes – brugere er nemlig begejstrede for at deltage aktivt i nærdemokratiet over nettet i debatmoduler og blogs, særligt når det gælder sager, der har direkte eller potentiel indvirkning på deres hverdag. Offentlige Web2.0 frontløbere som f.eks. Odder Kommune kan opnå mange hundrede borgerindlæg i nærdemokratiske sammenhænge.

Eksempel: Debat i kommunen - Odder kommune

Brugerne bidrager med gode idéer

Flere kommuner har haft særligt gode erfaringer med at få nyskabende idéer og bidrag fra borgere via Web2.0-værktøjer i forbindelse med f.eks. budgetlægning og udviklingsplaner. Et af svarene lyder: ”Hvis vi forstår at bruger det rigtigt, så kan det berige mange processer og bidrage til innovation inden for alle områder i den kommunale organisation – måske kan man endda effektivisere ved hjælp af Web2.0?”

Kendskab avler positivitet

Jo mere erfaring myndighederne har med Web2.0, jo mere positive er de over for fænomenet. Myndighederne føler, at de kommer tættere på deres brugere, at de får interessante input udefra, og at der skabes en større gensidig forståelse. En kommune svarer f.eks.: ”Det handler om at øge nærdemokratiet og lade borgerne komme tættere på kommunen ved at udnytte det potentiale nettet har til dialog, debat og social networking. Det skulle gerne kvalificere de beslutninger, som kommunen tager, ligesom det gerne skal skabe større forståelse mellem borgere og kommunen.”. Det spiller også ind, at Web2.0-brug signalerer synlighed, profilering og åben forvaltning.

Ekspert eller privatperson – alle meninger tæller

Web2.0 anvendelsen rækker også ud over nærdemokratiske sammenhænge. På portalen startvækst kan iværksættere in spe stille spørgsmål til forskellige eksperter om etablering af virksomheder. Svarene gives inden 24 timer, og de offentliggøres i anonymiseret form.

Eksemple: Offentlige patientnetværk – sundhed.dk

Offentlige patientnetværk om så varierede emner som ryg problemer, børneinkontinens og seksuelle overgreb kan mønstre høj brugerdeltagelse med besøgende, der vender tilbage igen og igen. Ud over ekspertsvarene er det tydeligt, at brugerne også finder andre brugeres bidrag værdifulde og dækkende.

Eksempel: 1001-fortællinger om Danmark, brugerskabt indhold på wiki-inspireret hjemmeside - Kulturarvstyrelsen  

Ikke altid et rosenrødt billede

Det kan være svært at ”sparke” brugerdeltagelsen i gang på en hjemmeside og ikke mindst at holde den i gang. Erfaringer viser også, at det i nogle tilfælde kræver et længere tilløb med intern debat og fordeling af roller, før man kan komme i gang.

Blandt de myndigheder, der ikke har taget Web2.0 til sig, er der usikkerhed om, hvordan de skal gribe Web2.0 an. En af de helt store barrierer er økonomi. Man er ganske enkelt i tvivl, om det kan betale sig at investere de nødvendige ressourcer.

Ind til benet – Hvad er effekten, og hvordan ser business casen ud?

Begejstringen over Web2.0 hos de erfarne er der – men der er også behov for, at myndighederne bliver bedre til at dokumentere effekten af deres Web2.0 aktiviteter f.eks. ved at udarbejde business cases. Men det er de offentlige myndigheder ikke alene om. Borger.dk har ledt efter Web2.0 businesscases: Hverken private virksomheder eller offentlige myndigheder har den store synlige dokumentation af effekten, heller ikke uden for landets grænser.

Videndel og hersk!

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer og sparre med hinanden, så vi kan blive klogere på Web2.0! Det er et klart budskab fra de myndigheder, der har deltaget i undersøgelsen. Der er bl.a. et ønske om videndeling i forhold til retningslinjer for medarbejderes brug af Web2.0.

Brug af sociale medier til dialog mellem borgere og myndigheder medfører også en del spørgsmål af juridisk karakter. Hvad myndighederne efterlyster er større klarhed over, hvordan man kan bruge sociale medier og hvad man skal være særligt opmærksom på. Et emne der vil blive taget op i et senere indlæg her i gruppen. 

Læs selv undersøgelsen og deltage i debatten her i gruppen :)

Profilbillede

(OPDATERET) Link til selv undersøgelsen opdateret.

Morten Meyerhoff Nielsen

Link til selv undersøgelsen opdateret.