Loading…
Tilbage

WorkingTime


23-04-2007 13:40:42
Information om arbejdstid: Beskæftigelsesdecimal (OccupationRate) bruges til at angive hvor meget en ansat arbejder i forhold til en normeret arbejdstid. Er det f.eks. 20 ud af 37 timer, vil OccupationRate være 0,5405. Dette bruges f.eks. for lærere der ikke underviser på fuld tid, men også bruger tid på forberedelse, for folk der er ansat mere end et sted eller for deltidsansatte. Beskæftigelsestimer (HourQuantityStructure) giver mulighed for at konkretisere decimalen ovenfor med et specifikt antal timer pr. tidsenhed. Fuldtidsindikatoren (FullTimeIndicator) angiver om en ansat er ansat på fuld tid.Informationen i denne struktur er kun gældende i et tidsinterval, angivet af aktiveringsdato og deaktiveringsdato (ActivationDate og DeactivationDate).

Filer og referencer

Titel Type
SD_WorkingTime.xsd text/xml