Loading…
Tilbage

Udbudsmateriale


23-01-2012 12:13:07

 

Fremadrettet vil udbudsmateriale og opgavebeskrivelser fra OS2-medlemmer kunne findes via www.os2web.dk

Eks.

Profilbillede

Overvej også at dele data til download, når nu I er igang

Tine Müller

Mit projekt er også lavet i Drupal og giver mulighed for ALLE at downloade i forskellige formater http://beta.findtoilet.dk/feeds/municipality og samtidig vises på et Google Map.

Dette kunne jo gøres for ALLE kommunens data og ikke kun for toiletdata, så flest borgere får glæde af disse og kan udarbejde spændende services. Man kan så vælge om det skal ses på et Google Map eller ej, men det er jo en nem måde at dele data på. Drupal klarer det hele. :-)

De der har lyst kan afprøve det her, som kommunerne vil opleve det, når de er logget ind.

ændret af Tine Müller (14.05.2012)
Profilbillede

Københavns kommune annoncering af Drupal rammeudbud

Thomas Watts

http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=1733

Her er så vores annoncering af rammeudbuddet.

Annonceringen skal skabe en forståelsesramme for, hvad der ca. ønskes, og interesserede leverandører byder så ind med basisinfo, som tillader en grovsortering af disse leverandører.

Annonceringen lægger samtidig den juridiske ramme for, at vi vælger at benytte netop Drupal til dette.

I næste ombæring kommer så det egentlige rammeudbud, hvor mindstekrav, krav og infokrav skrives ind. Det er vi i gang med nu.

Rammeudbuddet giver så mulighed for at stå med en håndfuld leverandører, der alle vil kunne løfte de opgaver, vi ser for os i de kommende 4 år (i træskolængder).

De enkelte elementer i løsningen vil så blive lavet som miniudbud under denne ramme.

Er det en fejl eller bevidst valg, at der IKKE er taget højde for OpenData i rammeudbudet? Tror vi er mange som er skuffede over dette.

Der findes utallige grupper her på digitaliser.dk hvor brug af OpenSource og OpenData diskuteres, så det kan da ikke være mangel på oplysninger og vigtigheden af dette - altså at dele data.

Derfor skrev jeg også ovenstående indlæg Overvej også at dele data til download, når nu I er igang.

What is OpenData? Interessant video.

ændret af Tine Müller (15.05.2012)

Hej Tine

Der er ikke skrevet noget helt specifikt ind, da dette er *annonceringen* af rammeudbuddet.

Annonceringen handler om at få interessetilkendegivelser fra leverandører, hvor de skal vise, at de overordnet evner at løfte de opgaver, vi ser for os over de næste 4 år.

Dette gør de ved bl.a. at indsende økonomiske fakta om virksomheden for at sikre solvens, angiver antallet af medarbejdere overordnet med kompetencer inden for opgaveområdet, komme med cases for tidligere lignende leverancer osv.

Men jeg har nu puttet en enkelt passus ind til forventningsafstemning, synes jeg:

"— Støtte til at blive en del af open source fællesskabet nationalt såvel som internationalt. Herunder genbrug i projektet af andres kode og erfaringer, samt deling af egen kode og erfaringer." 

*Selve* rammeudbuddet som vi arbejder på nu, er så konkretiseringen, hvor vi går ind og stiller en række krav, og her vil fri deling af data være en del (inden for de rammer, vi nu engang har som offentlig myndighed).

Håber, det gav mening.

@adaptdk har begejstret fortalt på Twitter, at de går videre i prækvalifikationsrunden vedr. EU-udbud om rammeaftale på web-udvikling Københavns Kommune.

Er der et sted, hvor man læse om hvilke andre firmaer der går videre og følge forløbet i udvælgelsen m.m.?


Nej der er ikke rigtig nogen standardiseret mulighed for at følge processen, desværre.

Eneste ressource afsat til det er... ingen... dvs. mig i min fritid her :)

Jeg er ikke superstærk i udbudsjura, så jeg ved faktisk ikke, hvornår man må publicere hvad. Så jeg er lidt forsigtig med, hvad jeg skriver.

Jeg kan dog fortælle, at vi arbejder på højtryk for at få rammeaftalen gjort færdig til medio august.

Det er en svær øvelse, for som navnet antyder skal den danne ramme om 4 års kontraktforhold til projekter, vi ikke kender endnu. Det handler altså om at finde det rette niveau, så den kan rumme det kommende, men samtidig ikke gøre den for vag eller omvendt for teknisk.

Vi bakser meget med 2 ting: udvælgelseskriterierne, så det ikke bliver "95% vægtning = Pris" og så samarbejdsorganisationen, hvor vi bryder hovederne for at skabe incitamenter til at leverandørerne indgår i en "klub" og ikke bare sidder hver for sig med de leverancer, de vinder.

Men som sagt - medio august burde den ryge ud til leverandørerne. Derefter har de en måneds tid til at svare, og så er der den endelige udvælgelse blandt disse svar, hvor vi så finder de 5-7 leverandører, der skal være på rammeaftalen.

Så den endelige pulje af leverandører er valgt i... oktober bliver det vel.

Fra august til oktober sidder vi så og skriver på det første reelle udbud til rammen, så det går så meget slag i slag som muligt.

ændret af Thomas Watts (01.07.2012)

I øvrigt ville jeg følge op på din kommentar om OpenData...

OpenData handler jo ikke om Drupal eller anden platformsteknologi - OpenData handler om de data der ligger i og bag løsningerne.

Det handler om at udstille sine forretningsdata, så andre kan få gavn af disse.

Langt de fleste moderne CMS benytter gængse webstandarder til at udveksle data, så det er nærmest ligegyldigt, hvilken platform vi måtte vælge, så ville det være muligt at udstille sine forretningsdata til borgerne.

Det handler om APIer og gode services, man udstiller, og så at finde rette sikkerhedsniveau, så der ikke pludselig ender en behandlingsjournal-database frit tilgængeligt på nettet...

Københavns Kommune (KK) har det som et højt prioriteret mål at give borgerne bedre digital betjening, og OpenData er klart noget, vi vil arbejde på i tiden fremad.

Ift. Drupal som vores kommende webplatform er kongstanken, at det bliver en arbejdsplatform. Et visualiseringslag lagt oven på vore forretningsdata, som både medarbejdere og borgere kan udføre deres opgaver ift. kommunen direkte i.

Dette betyder, at der er behov for at vore forretningsdata udstilles på en standardiserert måde til webgrænsefladen, og når dette sker, er grunden jo lagt for at åbne sådanne APIer for borgerne.

Man skal dog huske, at KK ikke er supermoden som digital organisation, og at der samtidig er en OND historik med data i monopolsystemer, vi selv har hamrende svært ved at komme til :(

Så det sker ikke med et knips med fingrene. Men vi arbejder i den retning.

ændret af Thomas Watts (01.07.2012)