Loading…
Tilbage

Vejledning om åbne standarder for dokumentudveksling


06-01-2012 13:10:00

Denne side er kapitel 10 af 12 til publikationen "Vejledning om anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige"

Standarder for dokumentudveksling (ODF/OOXML)

Udveksling af tekstbehandlingsdokumenter mellem offentlige myndigheder foregår i dag oftest med formater, som er ejet af de respektive leverandører.

Idet det i dag er muligt at basere udvekslingen af tekstbehandlingsdokumenter på åbne formater, bør det offentlige skifte til at udveksle tekstbehandlingsdokumenter ved brug af disse åbne formater. Dette giver mulighed for større konkurrence og mindre binding til enkeltleverandører.

Hovedprincip for dokumentstandarder
Offentlige myndigheder skal kunne modtage tekstbehandlingsdokumenter fra borgere, virksomheder og andre myndigheder i de åbne tekstbehandlingsdokumentformater OOXML og ODF.

It-løsninger, der indkøbes efter 1. januar 2008, skal understøtte mindst en af de åbne tekstbehandlingsdokumentstandarder ODF og OOXML, og kunne modtage tekstbehandlingsdokumenter i begge formater, evt. ved brug af tilføjelsesprogrammer (convertere, plug-ins).

Om ODF og /eller OOXML skal være obligatoriske efter 1. juli 2009 afgøres efter en vurdering af en uafhængig tredjepart.

Primære virkefelt for dokumentstandarder
De primære virkefelter er

  • udveksling af redigerbare tekstbehandlingsdokumenter mellem offentlige myndigheder og
  • modtagelse af redigerbare tekstbehandlingsdokumenter fra borgere, virksomheder og myndigheder.

Obligatoriske, åbne dokumentstandarder
De obligatoriske, åbne standarder er:

  • ODF (Open Document Format) vedligeholdt af standardiseringsorganisationen OASIS.
  • OOXML (Office Open-XML) vedligeholdt af ECMA.

Anvendelseskrav for dokumentstandarder

  • Fra den 1. januar 2008 skal alle myndigheder sikre, at de kan modtage dokumenter i de to formater.
  • Ved anskaffelse af nye systemer efter 1. januar 2008 skal offentlige myndigheder sikre sig, at disse kan understøtte et eller begge de beskrevne formater.

Vedligeholdelse af kravet om dokumentstandarder
Om ODF og /eller OOXML skal være obligatoriske, åbne standarder efter 1. juli 2009 afgøres efter en vurdering af en uafhængig tredjepart.

Som led i vurderingen indgår blandt andet:

  • Softwareleverandørernes evne til at sikre interoperabilitet mellem de to standarder i deres produkter i forhold til det offentliges udvekslingsbehov (funktionalitetsloft).
  • De reelle muligheder for og de praktiske erfaringer med at implementere standarderne uafhængigt af leverandør og platform.
  • En konkret vurdering fra Konkurrencestyrelsen om effekten af anvendelse af obligatoriske åbne standarder for dokumentudveksling på konkurrencesituationen.

Filer og referencer

Titel Type
Vejledning_om_abne_standarder.pdf pdf