Loading…
Tilbage

Baggrundsrapporter - Økonomiske konsekvensvurderinger vedr. åbne standarder


06-01-2012 12:51:10

Af rapporten "Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige" (som blev offentliggjort i en høringsversion 23. februar 2007) blev det foreslået, at der til brug for den endelige beslutning af at gøre udvalgte åbne standarder inden for et givent område, skulle udarbejdes en økonomisk konsekvensvurdering i forhold til det konkrete område.

I den forbindelse bad IT- og Telestyrelsen Rambøll Management udarbejde forslag til model for disse økonomiske konsekvensvurderinger, samt anvende modellen på de områder hvor rapporten "Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige" foreslår obligatoriske åbne standarder allerede fra den 1. januar 2008. Dette arbejde er samlet i rapporten "Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor".

I forlængelse af debatten vedr. anvendelsen af obligatoriske standarder for dokumentformater bad IT- og Telestyrelsen ligeledes Rambøll Management om at udarbejde en økonomisk konsekvensvurdering af alene at anbefale ODF som obligatorisk dokumentstandard. Dette arbejde er samlet i rapporten "Økonomisk konsekvensvurdering af ODF som entydigt obligatorisk dokumentformat".

Det skal bemærkes, at Rambøll Management i forbindelse med udarbejdelsen af rapporterne interviewede en række embedsmænd fra IT- og Telestyrelsen og en række andre offentlige myndigheder i deres rolle som eksperter indenfor de givne standardområder.

IT- og Telestyrelsen har desuden som opdragsgiver diskuteret rammer for metoden med Rambøll Management.

Det skal dog understreges, at rapporterne er udarbejdet af Rambøll Management, og at endelige skøn, vurderinger og beslutninger er foretaget af Rambøll Management.

Filer og referencer

Titel Type
Okonomiske_vurdering_-_abne_standarder.pdf pdf
Okonomisk_vurdering_-_ODF_som_entydig_standard.pdf pdf