Loading…
Tilbage

Hvad er en åben standard?


05-01-2012 14:01:42

Et centralt mål med it-standardiseringsarbejdet er at skabe og opretholde et velfungerende marked – det vil sige et marked, der gør det muligt for mange leverandører at tilbyde løsninger på en given opgave. Derfor er det vigtigt, at standarderne er åbne og gennemskuelige.

En åben standard betyder I henhold til den danske definition, at standarden er

  • Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentlig tilgængelig
  • Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementering og anvendelse og
  • Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum ( en såkaldt standardiseringsorganisation) via en åben proces.

Når 'nye' standarder bliver vurderet af OIO-komiteen benyttes vurderingskriterier fordelt på 3 hovedgrupper:

  • Åbenhed – er standarden og standardiseringsorganisationen åben?
  • Markedsmæssige forhold – understøttes standarden af leverandører på markedet?
  • Forretningsmæssig relevans – er der behov for standarden i offentlige myndigheder?