Loading…
Tilbage

Opfindelsen af 100+ dybe tallerkner - ugens stemme uge 50 - Kim Fischer


15-12-2011 12:50:57

Navn
Kim Fischer

Stilling
Strategisk kommunikationsrådgiver

Arbejdsplads
Statens Administration

Baggrund
http://digitaliser.dk/resource/2070595


I tirsdags skrev jeg om tryghed i selvbetjeningsløsninger. I dag vil jeg fortsætte lidt indenfor samme boldgade – om end på et lidt mere aggregeret niveau.

I Digitaliseringsstrategien, som udkom tidligere i år, er det en af de overordnede målsætninger, at 80 % af alt kommunikation mellem borger og det offentlige i 2015 foregår digitalt. Det er en større opgave, men absolut interessant – og den skal såmænd nok lykkes, hvis kommuner, regioner og staten trækker i samme retning. Og mon ikke de gør det i forhold til at øge digitaliseringsgraden i kommunikationen mellem netop borger og myndighed, fordi der potentielt er så betydelige udgifter at spare i forhold til håndtering af fysiske breve?

Jeg har særligt hæftet mig ved en bestemt delmålsætning i strategien – nemlig den, der hedder ”Velfungerende selvbetjeningsløsninger”, som i strategien bliver udset til at være en af nøglerne til at nå målet med en digitaliseringsgrad på 80%.

Når den øgede digitalisering for alvor skal slå igennem, vil det nemlig kræve en lang række nye selvbetjeningsløsninger både i kommuner, regioner og i hos statslige institutioner. Og det er her, jeg ser en udfordring, som forhåbentlig bliver løst inden længe nemlig, at dette nye selvbetjeningsregime kunne gå hen at udvikle sig til en urskov af løsninger af forskellig udformning og kvalitet.

Derfor er mit forslag (som jeg naturligvis håber bliver tænkt ind i udmøntningen af strategien): Hvorfor ikke hurtigt nedsætte et ekspertpanel/arbejdsgruppe af dygtige UX og userbility-folk, fra offentlige og private institutioner og få dem til at komme nogle guidelines til,  hvordan man indretter gode offentlige selvbetjeningsløsninger. Guidelines som er vejledende, men som alligevel kan komme til at danne grundlag for en bare nogenlunde gennemgående digital kommunikation.

Måske kunne man ligefrem indlemme et par dygtige retorikker/tekstforfatter i gruppen, så man i samme skynding kan få input til hvilket sprogbrug, der gør sig godt i selvbetjeningsløsninger. Gode erfaringer har man med garanti allerede gjort sig rundt omkring i virksomheder og offentlige institutioner, der har arbejdet med selvbetjeningswork-flows i en årrække, og det vil virkelig give mening for alle, hvis man aktivt får gjort brug af disse erfaringer. Men det skal i mine øjne være dygtige, faglige personer, der skal inviteres med i dette panel. Så få generalistbureaukrater som muligt skal ind over dette arbejde.

Dette forslag lyder måske meget nemt grænsende til det banale, men hvis man kender lidt til logikken mellem de forskellige offentlig aktører, så ved man godt, at samarbejde på tværs af kommuner, regioner og staten ikke altid er den letteste kunst.  Det er dog trods alt lykkes at udarbejde en fælles strategi. Nu kan man så bare håbe, at ånden om samarbejde ikke fortoner, når det så kommer til at handle om selve udmøntningen af strategien. Man kunne som borger i et land, der jo som bekendt fattes penge, have det fromme håb, at den traditionelle ”not invented here”-mentalitet kunne lægges på hylden for bestandigt.

Jeg føler mig ret overbevist om, at udsigten til at skulle opfinde 100+ dybe selvbetjenings-tallerkner på mindre end 3 år måske kunne skabe grobund for en ide som min – også i forhold til udmøntningen af andre af Digitaliseringsstrategien mange tiltag.

Filer og referencer

Titel Type
Internal Link Intern reference
Internal Link Intern reference
Internal Link Intern reference