Loading…
Tilbage

Varsling af ny UTS Schematron pr. 15. marts 2012


14-12-2011 17:11:33

 

Digitaliseringsstyrelsen varsler hermed en opdatering af UTS schematronen.

Et regneark med en liste over kommende ændringer kan ses herunder.

Interessenter har 2 uger til at gøre indsigelser mod indholdet af de varslede ændringer og længden på varslingsperioden. Dette sker ved at sende en mail til Ole Madsen email: olem@itst.dk

En betaversion af schematronen offentliggøres om en måned dvs. 15. januar 2012.

Filer og referencer

Titel Type
UTS_Schematron_Changelist_20120315.xls application/octet-stream