Loading…
Tilbage

Rich client to browser scenario


14-12-2011 09:30:55

Dette dokument beskriver et scenarie, hvor en rig klient (desktop applikation) starter en browser, som tilgår med en web applikation ved brug af OIOSAML.

Brugeren opnår single sign-on fra klienten til web applikationen, hvilket kan være ønskeligt i en række sammenhænge - bl.a. ved sammenhængende arbejdsgange på tværs af klienttyper.

Web applikationen behøver ingen særlige tilpasninger og skal blot være en almindelig OIOSAML Service Provider, mens den rige klient skal indrettes, så den initiere udstedelsen af en SAML Assertion til klienten.

Dokumentet er på engelsk.

--------

This document describes a scenario where a rich client (desktop application) starts a browser that accesses a web application using OIOSAML.

Users get single sign-on from rich client to web application, which may be desirable in some contexts - such as by coherent workflow across client types.

The web application requires no special adjustments. It must just be an ordinary OIOSAML Service Provider, while the rich client should be designed so that it initiate the issuance of a SAML Assertion to the client.

 

Filer og referencer

Titel Type
OIOSAML Rich client to browser scenario 1.0.pdf pdf