Loading…
Tilbage

9.4 - Et fælles overblik over it-arkitekturen


[Nedenstående beskrivelse er et revideret udkast pr 3. juli 2012. Den endelige godkendelse i Styregruppen for digitaliseringsstrategien forventes ultimo august 2012.]

Problem

Den offentlige digitalisering skal være effektiv. Et element herunder er, at eksisterende it-arkitektur-elementer genbruges og at der sikres integration imellem løsninger.

Det sker imidlertid ikke i tilstrækkelig grad i dag, hvorfor der er store uudnyttede potentialer.

For at sikre effektiv digitalisering på tværs af hele den offentlige sektor, er det nødvendigt med fælles retningslinjer og standarder, samt en række fælles løsninger specielt i form af infrastrukturservices. Desuden er det nødvendigt, at beslutningstagere, projektledere, arkitekter og udviklere kan få et samlet overblik over dette.

Baggrund

Der findes i dag gode genbrugelige it-arkitektur-elementer forskellige steder i den offentlige sektor. Både som infrastrukturservices, standarder og fælles komponenter. Disse elementer er dog ikke dokumenteret fyldestgørende, ensartet eller samlet, hvorfor genbrugspotentialet ikke udnyttes fuldt ud.

Der findes i dag en fællesoffentlig arkitekturramme, der systematisk kan beskrive ovenstående elementer og dermed understøtte en mere moden, effektiv og sammenhængende tilgang til it-arkitekturen.

Rammen anvendes i dag på forskellige områder, hvor den har vist sit værd. 

Løsning

Hovedleverancen er en række overblik over it-arkitektur-elementer, det være sig retningslinjer, fælles infrastrukturløsninger eller genbrugelige softwarekomponenter. Disse kan bidrage til at dele viden om eksisterende it, såvel som til at identificere mangler og udviklingspotentialer. 

Den eksisterende arkitekturramme, OIO EA, udvides med FORM, STORM og supplerende systematikker. Så der på denne måde etableres én samlet og sammenhængende fællesoffentlig arkitekturramme. 

Der etableres en fælles platform for udstilling af de relevante nøgleinformationer og de fælles overblik præsenteres på en struktureret måde som visuelt enkle, brugervenlige og brugerrelevante overblik.

Læs mere / følg med