Loading…
Tilbage

2.4 - Nemmere ansættelse af ny medarbejder


Målsætning

I 2013 skal en tværoffentlig proces være implementeret, som sikrer, at ansættelse af medarbejdere bliver et sammenhængende, effektivt og brugervenligt forløb for både virksomheder og myndigheder.

Beskrivelse af initiativ

Myndighederne bruger i dag mange ressourcer på at informere og guide virksomhederne igennem de komplekse regler og pligter, som virksomhederne skal forholde sig til ved ansættelse af medarbejdere. Tal fra Det centrale virksomhedsregister viser, at der hvert år er 12-16.000 virksomheder, der registrerer sig som arbejdsgiver.

Samtidig viser en undersøgelse foretaget af Erhvervs- og Vækstministeriet[1], at to tredjedele (65 pct.) af de nye og mindre virksomheder, som har ansatte, finder ansættelsen af den første medarbejder - og tilhørende opgaver ift. det offentlige - besværlig.  

Initiativet skal forenkle ansættelsen af første medarbejder til gavn for myndigheder og virksomheder.

Initiativet hviler på resultaterne fra en undersøgelse af virksomhedsforløbet ”Ansættelse af medarbejdere” gennemført i efteråret 2010 i samarbejde mellem Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet. Undersøgelsen har set på, hvordan det kan blive lettere for helt små virksomheder at ansætte især den første medarbejder.

Projektet har vist, at det er det forståelses- og overbliksmæssige, virksomhederne finder problematisk, når de bliver arbejdsgivere. Konkret har virksomhederne følgende udfordringer:

  1. At forstå de forpligtelser, man påtager sig som arbejdsgiver.
  2. At forstå forskellen på, hvad man skal, og hvad man kan gøre.
  3. At blive oprettet som arbejdsgiver.
  4. At bruge elektroniske løsninger, når man selv eller rådgiver ikke har en digital signatur.

For at gøre det lettere for særligt små virksomheder at håndtere den proces der går forud for at ansætte medarbejdere, udvikles ”Medarbejdernøglen”.

Medarbejdernøglen vil bestå af en samlet indgangsside, hvor der er en samlet, visuel og interaktiv trin-for-trin guide med relevante links til steder, som man skal forholde sig til i processen med at ansætte en medarbejder. Medarbejdernøglen vil på denne vis levere en samlet kommunikation og en umiddelbar mulighed for at ansøge og indberette direkte til den relevante myndighed samt hjælpe virksomheden igennem hele processen omkring ansættelse. Dermed tilbydes virksomheden det overblik over processen, som de efterspørger, hvorved de administrative byrder reduceres.

Økonomi

(Se tabel i PDF)

Midler til initiativet prioriteres og disponeres indenfor rammerne af styringsstrukturen for projektet.

Organisering

Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (formand) vil i samarbejde med relevante myndigheder udarbejde løsningen.

Proces for implementering

  1. I 2. halvdel af 2011 gennemføres en nøjere vurdering af løsningsmulighederne og foretages en samlet nytte- og omkostningsbetragtning.
  2. I 2. halvdel af 2011 afprøves løsningsdesignet på relevant målgruppe, herunder nærmere afdækning af, hvordan løsningerne i højere grad kan understøtte samarbejdet med tredjepart.
  3. I 2. halvdel af 2011 påbegyndes udvikling af løsningen og sammenlægning af processen.
  4. I løsningen tages i brug andet kvartal 2012.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
2.4.pdf pdf