Loading…
Tilbage

2.3 - Nye virksomheder fødes digitalt


Målsætning

I 2012 registreres alle nye virksomheder i udgangspunktet 100 pct. digitalt via Virk.dk, og bliver herefter på en enkel og sammenhængende måde tilmeldt alle de grundlæggende offentlige digitale services såsom NemID, NemKonto, Digital post m.fl.

Beskrivelse af initiativ

Efterhånden som offentlige myndigheder udvikler flere digitale værktøjer og services, som det forventes at alle virksomheder tilmelder sig og begynder at benytte, stiger kompleksiteten for den enkelte virksomhed.

Myndighederne skal hver for sig hjælpe den nyetablerede virksomhed i registreringsprocessen af den pågældende myndigheds digitale services. Jo flere digitale services myndighederne tilbyder med enkeltstående registreringsprocesser, jo mere stiger behovet for hjælp og support fra virksomhedernes side.

Dette initiativ har til formål at gøre ovenstående processer enklere for virksomhederne og for de offentlige myndigheder. Endvidere vil dette initiativ sikre, at myndighederne vil få langt flere brugere på deres løsninger fra dag ét.

Initiativet går således ud på, at der i løbet af 2012 tilvejebringes en digital løsning, som sikrer, at man ved oprettelse af en ny virksomhed, ud over at få et CVR-nummer, på en enkel og sammenhængende måde tilmeldes alle relevante offentlige digitale services som fx NemID Erhverv, NemKonto, NemLogin, Digital post, en personlig side på Virk.dk etc. Konceptet går teknisk ud på, at når en virksomhed er blevet registreret med CVR-nummer, afsendes virksomhedens data (CVR-nummer, navn, ejer etc.) via webservices til systemerne bag andre relevante digitale services.

Den nyetablerede virksomhed vil endvidere modtage en velkomstpakke, der kan give et godt, samlet overblik over de relevante regler, krav og tilbud, når den starter sin virksomhed op.

Når myndighederne fremefter udvikler nye digitale værktøjer, kan de nemt tilknytte dem til systemet, så nystartede virksomheder også vil få disse services tilknyttet i forbindelse med oprettelsen af virksomheden.

På grundlag af virksomhedens data sker der automatisk oprettelse i de enkelte systemer på grundlag af systemernes specifikke forretningsregler for oprettelse. Når virksomheden har taget den digitale signatur i brug, og første gang tilgår de enkelte services, vil virksomheden kunne gå i gang med at bruge disse.

Økonomi

(Se tabel i PDF)

Midler til initiativet prioriteres og disponeres indenfor rammerne af styringsstrukturen for projektet.

Organisering

Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra SKAT, Digitaliseringsstyrelsen, og Erhvervs- og Vækstministeriet (formand), som er ansvarlig for initiativet i samarbejde med andre relevante myndigheder.

Proces for implementering

  1. Arbejdsgruppen vil i samarbejde med relevante myndigheder foretage de nødvendige analyser og udarbejde forslag til konceptet i løbet af 2011.
  2. Løsningen med dertilhørende integration til relevante myndigheders fagsystemer vil blive udviklet i løbet af 2012.
  3. Systemet vil blive lanceret i løbet af 2012, og de papirbaserede kanaler, såsom registreringsprocessen af nyt selskab, vil blive udfaset i løbet af samme år.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
2.3.pdf pdf