Loading…
Tilbage

2.2.a - Virksomhedernes egen side på Virk.dk


Målsætning

Når en virksomhed i 2012 logger på Virk.dk, vil virksomheden blive mødt af sin egen personlige side. I perioden frem til 2015 vil virksomheden ligeledes få serveret erhvervsrettet indhold, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov, på virksomhedens side.

Beskrivelse af initiativ

De offentlige myndigheder bruger i dag mange ressourcer på at kommunikere indberetningsfrister og andet, som har relevans for virksomhederne i deres kontakt med det offentlige.

Med en målrettet kommunikation til virksomhederne skal myndighederne bruge færre ressourcer på informationsopgaven, da de kun behøver at informere de relevante virksomheder, ligesom virksomhederne får lettere ved at udfylde indberetninger mv. korrekt, da de præcist ved, hvad de skal forholde sig til.

I dag er en række myndigheder i gang med at opbygge personaliseret indhold i forhold til den enkelte virksomhed. Dette er isoleret set positivt, men medfører, at virksomhederne skal rundt til mange forskellige offentlige hjemmesider for at finde deres personlige universer. Samtidig er det dyrt for det offentlige, idet komponenterne bag de personaliserede universer opbygges mange steder frem for at blive genbrugt på tværs.

Fra primo 2012 udvikles myndighedernes personaliserede universer derfor hovedsagligt kun til Virk.dk. Samtidig skal alle eksisterende personaliserede universer senest i 2015 alene være integreret via Virk.dk.

Adgangen til en samlet, personaliseret information realiseres ved, at indholdet i forbindelse med log-in på Virk.dk suppleres med en række personaliserede elementer tilpasset den enkelte virksomhed, nemlig:

 • Indberetningsoverblik. Giver et overblik over virksomhedens egne indberetninger, herunder ”Kommende indberetninger”, ”Igangværende indberetninger” og ”Afsendte indberetninger”.
 • Stamdata om brugernes virksomhed. Viser et overblik over hvilke data, der optræder om den enkelte virksomhed i centrale offentlige grundregistre. Brugerne vil via Virk.dk have adgang til at rette eventuelle fejlagtige oplysninger i de enkelte registre.
 • Påmindelser via e-mail/ SMS. Med en påmindelse bliver den enkelte virksomhed adviseret om frister for kommende indberetninger via e-mail og/eller SMS.

Finansiering

(Se tabel i PDF)

 Midlerne prioriteres og disponeres indenfor rammerne af den eksisterende beslutningsstruktur for projektet.

Organisering

Erhvervs- og Vækstministeriet vil være ansvarlig for initiativet i samarbejde med relevante myndigheder. Det bør endvidere løbende sikres, at samarbejdsmuligheder og mulige synergieffekter mellem borger.dk og Virk.dk udnyttes.

Proces for implementering

 1. Fra 2. halvår af 2011 opdateres den nuværende kravspecifikation for en personaliseret version af Virk.dk og udbud påbegyndes..
 2. Fra primo 2012 udvikler myndighederne deres personaliserede universer til Virk.dk baseret på kravspecifikationerne.
 3. I 1. kvartal 2012 vælges en leverandør til udvikling af personaliseringen af Virk.dk.
 4. Ultimo 2012 lanceres en personaliseret version af Virk.dk med elementerne Grunddata og Påmindelser.
 5. I første kvartal af 2013 lanceres Indberetningsoverblik på den personaliserede side og med integration af de væsentligste løsninger.
 6. I løbet af 2013 integreres alle relevante selvbetjeningsløsninger i det personaliserede Virk.dk.
 7. I løbet af 2014 integreres alle myndigheders personaliserede universer med Virk.dk.
 8. Fra 2015 er alle myndigheders personaliserede universer tilgængelige på Virk.dk.

 Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
2.2.a.pdf pdf