Loading…
Tilbage

2.1 - Digital post til alle virksomheder i 2013


Målsætning

Alle virksomheders juridiske enheder (CVR-enheder) skal have en digital postkasse fra starten af 2013, og al relevant korrespondance og meddelelser til virksomhedernes juridiske enheder skal så vidt muligt sendes digitalt til virksomhederne med den offentlige digitale post løsning.

Beskrivelse af initiativ

For at myndighederne kan komme i mål med regeringens målsætning om fuld digital kommunikation i 2012, skal alle virksomheder tildeles en digital postkasse, som alle offentlige breve kan sendes til.

Myndighederne får hermed mulighed for at bruge den digitale postkasse til den korrespondance, der i dag foregår med brev. For den enkelte myndighed betyder det væsentlige besparelser på porto og materialer, som derved bortfalder.

Myndighederne får således mulighed for at sende digital post til alle de virksomheder, som de i dag ikke er i stand til at kommunikere digitalt med, enten fordi myndigheden ikke har virksomhedens e-mail-adresse, eller fordi myndigheden ikke har været sikker på, at virksomheden rent faktisk tjekker eller modtager sin digitale post via den angivne e-mail-adresse.

Initiativet sikrer, at virksomhederne får ét sted, hvor al den skriftlige kommunikation med det offentlige samles, hvilket vil sige én indbakke, som virksomhedens juridiske enhed skal forholde sig til på samme vilkår og med samme ansvar som den fysiske postkasse. Dét får virksomhederne med en digital postkasse, som de også for eksempel kan give deres rådgivere, revisorer og eksterne interessenter adgang til.

Den digitale postkasse skal ses som et supplement til myndighederne, som gør at de kan kommunikere digitalt med alle virksomheder. Postkassen skal ikke ses som et krav om, at den digitale postkasse skal overtage allerede digitale kanaler, såsom normal e-mail-korrespondance.

Der er allerede udviklet en digital postkasse nemlig ”Digital post”. Der udestår dog et behov for at videreudvikle Digital post, så den bedre understøtter de store virksomheders behov. Fremadrettet kan mulighederne for tildeling af en digital postkasse til p-nummerenheder endvidere undersøges.

Dertil kommer, at der er behov for at gennemføre en lovændring, som gør det obligatorisk for virksomhederne at have en digital postkasse.

Det er desuden nødvendigt at sætte krav til offentlige myndigheder om, at de integrerer deres relevante systemer med Digital post-løsningen, således at de offentlige myndigheder bliver i stand til at sende breve til virksomhederne via Digital post.

Endelig er der behov for at gennemføre en informationskampagne, der oplyser om Digital post og de krav til virksomhederne, der knytter sig til postkassen.  

Økonomi

Udgifterne til Digital post afholdes som led i initiativ 1.1 Digital post til alle borgere i 2014.

(Se tabel 1 i PDF)

Midlerne til informationskampagnen prioriteres efter en konkret beslutning i STS. Som grundlag herfor er Erhvervs- og Vækstministeriet ansvarlig for at udarbejde et nærmere beslutningsgrundlag, som bl.a. indeholder:

  • Detaljeret budget
  • Opdateret løsningsbeskrivelse
  • Opdateret tidsplan

Organisering

Initiativet gennemføres i regi af Erhvervs- og Vækstministeriet, som en del af strategiens implementeringsprogram for infrastruktur. Der sikres tæt koordination til relevante initiativer, herunder initiativ 1.1 Digital post til alle borgere i 2014 og initiativ 1.2 Alle borgerne betjener sig selv på nettet.

Proces for implementering

  1. Lovarbejdet igangsættes i 2011, så Digital post kan gøres obligatorisk fra 1. januar 2013.
  2. I 1. halvår 2012 følges store virksomheders brug af postkassen, og eventuelt yderligere udviklingsbehov identificeres.
  3. Alle offentlige myndigheder skal så vidt muligt fra primo 2013 integrere alle deres løsninger, som sender meddelelser til virksomhedernes juridiske enheder, med Digital post.
  4. Postkassen gøres obligatorisk for alle virksomheder pr. 1. januar 2013.

Læs initiativ som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
2.1.pdf pdf