Loading…
Tilbage

10.3 - Personregistreringen gøres endnu bedre


Målsætning

Personregistreringen i CPR-registeret udgør hjørnestenen i den effektive digitale forvaltning, men på enkelte områder som registreringen af forældremyndighed og separation er oplysningerne ikke altid fuldstændige og korrekte. Derfor udarbejdes forslag til hvordan kvaliteten af disse registreringer kan forbedres.

Beskrivelse af initiativ

I arbejdsgruppen for grunddata på området vedrørende personregistrering blev der identificeret udfordringer med registreringen af forældremyndighed og separation.

For oplysningen om forældremyndighed gælder, at der først fra juli 2004 systematisk er sket registrering af forældremyndighedens indehaver for alle børn, der registreres i CPR. Dette betyder, at oplysninger for børn født før 1. juli 2004 er ufuldstændige, og der sker ikke opretning i forbindelse med senere ændringer i forældremyndigheden for disse børn. Samtidig er det uklart, i hvilket omfang ændringer i forældremyndighed, der fastlægges ved domstolene, bliver registreret i CPR-registeret. Dette giver vanskeligheder i forhold til at lægge den digitale registrering af forældremyndighed til grund for, for eksempel tildeling af ydelser og for at give forældre digital adgang til oplysninger om deres børn.

Der kræves ingen anmeldelse eller godkendelse i forbindelse med ophør/bortfald af separation. Dermed er registreringerne af separation i CPR ikke fuldstændig, hvilket gør det vanskeligt i for eksempel skatteforvaltning og ydelsestildeling at anvende den digitale registrering af separation. Derfor nedsættes arbejdsgrupper, der skal belyse muligheder og business case ved at forbedre kvaliteten af disse registreringer.

Endvidere vurderes om CPR’s datamodel kan udbygges med unikke nøgler og generelle egenskaber som blandt andet historik og med OIO-standarden om ”Part”.

Økonomi

Der er ingen økonomi knyttet til initiativet.

Organisering

Initiativet indgår i implementeringsprogrammet for grunddata jf. initiativ 12.1 Stærkere koordination og implementering.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
10.3.pdf pdf