Loading…
Tilbage

6.5 - Bedre selvbetjeningsmuligheder for borgerne


Målsætning

Selvbetjeningsmulighederne for borgere tilknyttet jobcentret skal udvides og forbedres, så borgeren får større indsigt i egen sag og dermed bedre mulighed for dialog med jobcentret om den individuelle beskæftigelsesindsats. 

Beskrivelse af initiativ

Der arbejdes løbende på en udvidelse af selvbetjeningsmuligheder for borgere tilknyttet jobcentret. Konkret skal ledige have mulighed for at se og kvittere for deres jobplan på Min side på Jobnet.dk. Alle borgere tilknyttet jobcentret skal på sigt tilbydes en beskæftigelsesrettet ”Min side” på Jobnet.dk, hvor relevante selvbetjeningsløsninger og beskæftigelsesrettede oplysninger om borgerens sag fremgår.

Desuden skal syge- og raskmelding for forsikrede ledige digitaliseres, så der er mulighed for, at de kan syge- og raskmelde sig digitalt. Oplysninger om syge- eller raskmelding, som den forsikrede ledige har meldt på Jobnet.dk, går automatisk videre til medlemmets a-kasse, til jobcentret og til ydelseskontoret i kommunen. Tilsvarende digitaliseres feriemeldingen for forsikrede ledige, så de kun skal melde ferie på Jobnet, hvorefter jobcenter og a-kassen får direkte besked.

I dag skal alle ledige oprette et CV på Jobnet.dk. CV’et forenkles og gøres mere individuelt tilpasset. Brugeren vælger selv den rækkefølge, han eller hun vil udfylde oplysningerne i. Der skal ikke udfyldes trin med oplysninger, der ikke er relevante for de job, man søger. Det vil fortsat være muligt at afbryde undervejs og gøre CV’et færdigt senere.

Organisering

Arbejdsmarkedsstyrelsen står for udvikling af selvbetjeningsværktøjerne på Jobnet. Implementeringen i forhold til de kommunale sagsbehandlingssystemer sker i tæt samarbejde med kommunerne og de it-leverandører, som kommunerne vælger.


Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
6.5 Bedre selvbetjeningsmuligheder for borgere.pdf pdf