Loading…
Tilbage

4.3 - Sikker og sammenhængende digital kommunikation


Målsætning

At dele og genbruge viden om patienterne er centralt for at skabe sammenhæng i patientforløb og reducere fejl, unødige forsinkelser eller gentagelser af diagnostik og behandling. For en række borgere – særligt langvarigt eller kronisk syge – er mange behandlere på sygehuse, i praksissektoren og i kommuner involveret i deres daglige liv med en sygdom.

Det daglige samarbejde om patienter mellem sundhedspersoner både indenfor sygehusene og på tværs af sektorer skal it understøtte bedst muligt. Ved at fokusere på sikker og sammenhængende kommunikation, herunder standardiseret udveksling af patientdata, kan man reducere fejl i behandlingen. Samtidig kan man minimere den tid, der i dag bruges på at indsamle og dokumentere oplysninger, som allerede er tilgængelige andre steder i sundhedsvæsenet.

En målrettet it-understøttelse og udarbejdelse af fællesregionale og nationale standarder er afgørende for mere sammenhængende patientforløb i det danske sundhedsvæsen.

Initiativet indgår også i den aftale om sundheds-it, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2011. Heraf fremgår det, at al relevant kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter skal kunne foregå digitalt.

Inden udgangen af 2012 er alle MedCom standarder fuldt udbredt på samtlige regionernes sygehuse. Dette mål indgår også som pejlemærke i Regionernes Sundheds-it (RSI).

Af samme aftale fremgik det ligeledes, at lovgivningen skal understøtte en effektiv og sikker digitalisering i sundhedsvæsenet.

Beskrivelse af initiativ

En stor del af kommunikationen mellem sygehuse og andre aktører på sundhedsområdet foregår allerede i dag digitalt, baseret på bl.a. MedComs standarder. Der udveksles fx ca. 60 millioner beskeder årligt. Men den elektroniske kommunikation og Medcom’s standarder er ikke fuldt udrullet i sundhedsvæsenet.

Initiativet skal sikre en yderligere digitalisering af kommunikationen mellem sundhedsvæsenets parter, så henvisninger, udskrivningsbreve med videre i højere grad kan sendes elektronisk. Dette vil bidrage til, at sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale nemmere og hurtigere får adgang til alle relevante personer om en patient.

MedCom er ansvarlig for udvikling af flere typer af standarder, som skal bruges i forskellige situationer af sundhedsvæsenets parter. I dette initiativ er der tale om at regionerne udruller de Medcom-standarder, som er relevante for sygehusenes indbyrdes kommunikation og deres kommunikation med fx den praktiserende læge og kommunen.

Desuden skal staten vurdere, om der er juridiske barrierer for, at regionerne anskaffer fælles it-systemer og deler data. Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse vil senest inden udgangen af 2011 evaluere reglerne for fælles anskaffelse af it-systemer. Som led i evalueringen vil det blive vurderet i hvilken udstrækning der er behov for ændring af gældende retningslinjer, regler og/eller lovgivning.

Initiativet kan samlet set bidrage til øget patientsikkerhed og øget kvalitet i den behandling, som sygehusene tilbyder patienterne.

Økonomi

Initiativet indgår i den aftale om sundheds-it, som aftaltes i forbindelse med økonomiaftalen for 2011. Der forventes risici, der handler om, at arbejdsgange skal omlægges, samt tekniske udfordringer.

Proces for implementering

Udrulningen af MedComstandarder er organiseret i regi af Regionernes Sundheds-it. Den fællesoffentlige, udførende organisation MedCom MedCom forventes at påtage sig projektledelsen af initiativet.

Vurderingen, om der er juridiske barrierer for, at regionerne anskaffer fælles it-systemer og deler data er forankret i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
4.3.pdf pdf