Loading…
Tilbage

4.1.b - Bedre værktøjer til planlægning og logistik


Målsætning

Initiativet skal it-understøtte sygehusenes produktionsplanlægning og logistikfunktioner, og alle større fælles akutmodtagelser skal have fuldt overblik over kapacitet og ressourcer via elektroniske tavler inden udgangen af 2011.

Derved medvirker initiativet til at gøre sundhedssektoren mere sammenhængende, idet personalets mulighed for at sikre sammenhæng i indsatsen overfor patienterne. For eksempel hjælper akuttavlerne med at sikre sammenhæng når patienten kommer ind på akutafdelingen fra ambulancen.

Samtidig medvirker initiativet til at gøre den offentlige sektor mere effektiv. Akuttavlerne medvirker også til at sikre en høj produktivitet og en optimal anvendelse af ressourcerne.

Initiativet indgår også i den aftale om sundheds-it, som blev indgået i forbindelse med økonomiaftalen for 2011. Heraf fremgår det, at regionerne skal udnytte it til at sikre en høj produktivitet og en optimal anvendelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet. It-understøttelsen af sygehusenes produktionsplanlægning og logistikfunktioner styrkes, bl.a. ved at alle større fælles akutmodtagelser har fuldt overblik over kapacitet og ressourcer via elektroniske tavler inden udgangen af 2011.

Målet i sundheds-it-aftalen indgår også som pejlemærke i Regionernes Sundheds-it (RSI).

Beskrivelse af initiativ

Det er en løbende udfordring i sundhedsvæsenet at optimere den daglige drift af sygehusene og højne kvaliteten i behandlingen. Et centralt element i regionernes indsats er at frigøre ressourcer ved at øge digitaliseringen – bl.a. ved at indføre akuttavler.

Med øget styring af logistik, arbejdsgange og effektiv udnyttelse af ledige ressourcer inden for hele systemer, som eks. et sygehus eller en region vil regionerne søge at effektivisere og forbedre sygehusdriften. Regionerne vil nå dette mål gennem brugen af blandt andet digitale overblikstavler og avanceret logistikstyring.

Nærværende initiativ fokuserer på indførelse af elektroniske tavler på alle større fælles akutmodtagelser. Fremtidens fælles akutmodtagelser skal kunne håndtere en betydelig stigning af patientgennemstrømning og samtidig kunne opfylde kravet om en høj ensartet kvalitet døgnet rundt, året rundt.

For at sikre bedst mulig kvalitet i regionernes akutmodtagelsers behandling og patientflow, er det nødvendigt it-mæssigt at understøtte de processer/arbejdsgange, der er centrale. Nøglebegreberne i processerne er overblik, koordination og kommunikation. I øjeblikket håndteres patientforløbene i akutmodtagelserne ved hjælp af white boards og papir og i visse tilfælde med begrænset it-støtte.

I fremtiden er det endvidere vigtigt at sikre akutmodtagelsers fortsatte kvalitetsudvikling, optimering og forbedring af deres ydelser. Derfor er det tillige nødvendigt it-mæssigt at understøtte behovet for opsamling og anvendelse af kvalitetsdata for de forskellige områder i akutmodtagelserne. It-planlægningsværktøjet skal sikre en bred og effektiv kommunikation mellem de kliniske afdelinger, de tværgående afdelinger og serviceafdelingerne samt have de nødvendige kommunikationssnitflader til relevante systemer.

Økonomi

Initiativet indgår i den aftale om sundheds-it, som blev indgået i forbindelse med økonomiaftalen for 2011. Der forventes risici, der handler om, at arbejdsgange skal omlægges, samt tekniske udfordringer.

Proces

Projektet med at implementere overblikstavler på alle større fælles akutmodtagelser er organiseret i regi af Regionernes Sundheds-it. Hver region er ansvarlig for implementeringen af tavlerne på regionens akutmodtagelser, men rapporterer status ind, således at status er kendt for styregruppen for Regionernes Sundheds-it.

Som nævnt ovenfor er det aftalt i økonomiaftalen for 2011, at overblikstavlerne på alle større fælles akutmodtagelser skal være indført inden udgangen af 2011.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
4.1.b.pdf pdf