Loading…
Tilbage

4.1.a - Fuldt digitale kliniske arbejdspladser


Målsætning

Dette initiativ vedrører, at sygehusene skal have sammenhængende it-værktøjer, som understøtter effektive og veltilrettelagte arbejdsgange og som samtidig sikrer, at sundhedsvæsnet altid har de data, som er nødvendige for at sikre en høj kvalitet i behandlingen.

Initiativet indgår i den aftale om sundheds-it som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2011. Heraf fremgår det, at:

”Inden udgangen af 2013 har hver region en fuldt konsolideret elektronisk patientjournal (EPJ) og en sammenhængende it-arbejdsplads med fælles log-in til alle relevante sygehussystemer.”

Målet i sundheds-it-aftalen indgår endvidere som pejlemærke i Regionernes Sundheds-it (RSI).

Beskrivelse af initiativ

Nem og hurtig tilgængelighed til kliniske informationer er central i forhold til at understøtte effektive arbejdsgange på sygehusene samt at sikre en høj patientsikkerhed. Udfordringen er at it-understøtte disse behov samtidig med, at it-systemerne skal kunne leve op til de høje krav omkring driftsstabilitet, performance og sikkerhed. 

Regionerne har besluttet, at alle regioner har et konsolideret EPJ-landskab (notat, medicin, rekvisition/svar, booking og PAS) inden udgangen af 2013. Beslutningen indebærer, at hver region frem mod 2014 udfaser en række af de eksisterende EPJ-landskaber i regionerne, sådan at hver region kun har et EPJ-landskab.

Samtidig har regionerne besluttet, at alle sygehuse inden udgangen af 2013 har nem og hurtig adgang (bl.a. single sign on) til de væsentligste systemer, herunder deres konsoliderede EPJ-landskab.

Med regionernes beslutninger er vejen banet for, at sygehuspersonalet får en nem og hurtig adgang til et klinisk overblik, som personalet tage udgangspunkt i den enkelte behandlingssituation.

Dette vil give mulighed for at tilrettelægge mere effektive arbejdsgange på hospitalerne – fx ved at det ikke længere vil være nødvendigt at rekvirere og fremfinde papirjournaler, hver gang lægen eller sygeplejersken ønsker at få adgang til kliniske data.

Personalet vil også komme til at opleve mindre besvær med at huske brugernavne og passwords til mange forskellige systemer, herunder bruge tid på at logge ind på disse systemer. For patienterne vil det betyde øget patientsikkerhed, fordi personalet vil have en samlet adgang til et mere komplet og sammenhængende klinisk overblik. 

 Økonomi

Initiativet indgår i den aftale om sundheds-it, som aftaltes i forbindelse med økonomiaftalen for 2011. Der forventes risici, der handler om, at arbejdsgange skal omlægges, samt tekniske udfordringer.

Proces

Hver region er ansvarlig for implementeringen og udbredelsen af initiativet på sygehusene. Regionerne rapporterer løbende status til styregruppen for Regionernes Sundheds-it (RSI). Det er planen, at den kliniske it-arbejdsplads skal være udbredt til alle sygehuse inden udgangen 2013.

Læs initiativet som PDF herunder

Filer og referencer

Titel Type
4.1.a.pdf pdf