Loading…
Tilbage

Svarstruktur for boligstøtte ydelsesinformation


01-12-2011 15:06:31

Svarstruktur med ydelsinformation for en angivet person på en eller et antal af udbetalingsdatoer. Ydelsen af boligstøtte, samt supplerende information knyttet til denne, leveres i en struktur (YdelsesInformationUdbetalingStruktur) repræsenterende en udbetalingsdato. Hvis der anmodes om en periode længere end en udbetalingsdato og den hertil svarende udbetalingsmåned, gentages strukturen et antal gange svarende til periodens udstrækning.

Filer og referencer

Titel Type
BoligstoetteYdelseInformationSvarStruktur.xsd text/xml
BoligstoetteYdelseInformationSvarStruktur.xsd.meta.xml text/xml