Loading…
Tilbage

NationalRoadCatalogueReferencePoint


11-12-2007 13:04:40
Et punkt har flere formål, dels at beskrive startpunkt og slutpunkt for en vejstrækning, dels at angive geografisk placering af skilte, lysanlæg og andet fast udstyr. Desuden anvendes punkt til stedfæstelse af uheld.

Filer og referencer

Titel Type
VEJSEKTOREN_NationalRoadCatalogueReferencePoint.xsd text/xml