Loading…
Tilbage

Areal Information Systemet (AIS)


17-11-2011 14:49:40

Areal Informations Systemet (AIS) er et databasesystem med natur- og miljødata, som kan stedfæstes geografisk.

 Areal Informations Systemets data er skabt i perioden 1996-2000 som et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL), Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Miljøstyrelsen (MST), Energistyrelsen (ENS), Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Landsplanafdelingen (LPA), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, amterne, Københavns Kommune samt Farvandsvæsenet.

 

Filer og referencer

Titel Type
Areal Information Systemet Ekstern reference