Loading…
Tilbage

OPIS overordnet datamodel


20-09-2011 14:05:28

En meget stor del af OPIS er selve datamodellen, i figur 1 ses den overordnede datamodel (uden kardinalitet) med de vigtigste entiteter, og nedenfor følger en kort beskrivelse af dem. 

Grafik der viser den overordnede domæne-model for OPIS

                                                              Figur 1 - overordnet datamodel for OPIS

 

Portal - Repræsenterer en portal som er tilknyttet OPIS og som henter services fra OPIS.

 

Domæne - Domæne repræsenterer et afgrænset arbejdsområde. Et domæne kunne f.eks. være ”Borgerrettede løsninger”, ”Virksomhedsrettede løsninger” eller ”Danske fiskere”. DomæneServices tilknyttes et specifikt Domæne. En Portal kan kun være tilknyttet et Domæne, og vil kun kunne operere med DomæneServices inden for det valgte domæne.

 

FORM - Den FællesOffentlig ReferenceModel.

 

DomæneService - En DomæneService repræsenterer en offentlig service som kan benyttes på tilknyttede portaler. En DomæneService kan ofte gennemføres på alternative måder, f.eks. ved en integreret online service, udprint af en formular som kan indsendes, link til en ekstern selvbetjeningsservice. Derfor beskriver DomæneService denne service på generelt niveau. De konkrete måder servicen kan ydes på er repræsenteret ved PortalServices.

 

PortalService - En PortalService repræsenterer en udgave for en given kombination af Segmenter. Segmenterne kan komme fra samme liste eller fra forskellige lister.

Når en portal forespørger på PortalServices skal portalen som del af forespørgselsparametrene angive sin tilstand ved et antal segmenter.  Kun de PortalServices hvor samtlige tilknyttede Segmenter også findes i forepørgselsparametrene er kvalificeret til visning på portalen.

 

PortalServiceDefinition - PortalServiceDefinitionen er en abstrakt entitet. De faktiske definitioner er specialiceringer af denne. Der er 4 specialiceringer:

  • IFrameService: En service som skal vises i et IFrame element på portalen.
  • WebPartService: En service som repræsenteres som en SharePoint/ASP.NET WebPart på portalen.
  • IntegrationService: En service som genererer XHtml som flettes med portalens eget markup.
  • LinkService: En service som repræsenteres ved et link på portalen.

Hver specialicering kan definere sine egne egenskaber i tillæg til basisegenskaber defineret for alle PortalServiceDefinitioner.

En PortalServiceDefiniton kan være baseret på (specialicere) en anden definition. I så tilfælde overstyrer den specialicerede definition de udfyldte felter i forhold til basisdefinitionen. Dette hierarki må kun indeholde 2 niveauer.

 

Segment - Et segment repræsenterer en tilstand som en portal kan befinde sig i. F.eks. kan brugerene af visse portaler, vælge at se portalen tilpasset for en given kommune. I så tilfælde vil Kommuner være en segmentliste og hver enkelt kommune repræsenteret ved ét segmenter. 

 

SegmentListe - En segmentliste er en liste over Segmenter, som kan benyttes til at segmenterer PortalServices.

 

Forretningsudbyder - Denne entitet repræsenterer en forretningsudbyder, altså den ansvarlige myndighed f.eks. en kommune eller styrelse.

 

TekniskLeverandør - Denne entitet repræsenterer en teknisk leverandør, som en udbyder en  løsning for et eller flere segmenter, f.eks. for "Bestil ny sundhedskort" 


Filer og referencer

Titel Type
OPIS-overordnet-domænemodel-ddk.jpg application/octet-stream