Loading…
Tilbage

PersonCivilRegistrationIdentifierReasonsCode


29-08-2011 16:22:11

The code is only used for civilregistrationidentifiers with status = inactive Valueset:30 = cancelled, 50 = deleted, 60 = changed Koden er kun udfyldt for personnumre med status = inaktiv. Værdisæt:30 = annulleret, 50 = slettet, 60 = ændret

Filer og referencer

Titel Type
PersonCivilRegistrationIdentifierReasonsCode.xsd.meta.xml text/xml
PersonCivilRegistrationIdentifierReasonsCode.xsd text/xml