Loading…
Tilbage

Finansministeriets Regnskabsdatabase (regnskabstal)


03-08-2011 15:14:17

Finansministeriets Regnskabsdatabase omfatter bevillinger (finanslov og tillægsbevilling) samt statsregnskabet. I Regnskabsdatabasen har brugeren mulighed for at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillinger og regnskab for ét finansår. 

Data findes på http://www.oes-cs.dk/olapdatabase/regnskab/

Filer og referencer

Titel Type
Finansministeriets Regnskabsdatabase (regnskabstal) Ekstern reference