Loading…
Tilbage

Finansministeriets Finanslovsdatabase


03-08-2011 15:30:43

Finanslovsdatabasen omfatter finanslove og tillægsbevillingslove fra og med finansåret 2003. Det er dog kun muligt at lave udtræk for ét finansår ad gangen.

For hvert finansår indeholder Finanslovsdatabasen finansårets bevilling (F) samt den pågældende finanslovs ikke bindende budgetoverslag (BO) for de følgende tre finansår. Endvidere indeholder databasen for hvert finansår også budgettallet for sidste finanslov (B) samt seneste regnskabstal (R).

I Finanslovsdatabasen er det muligt at udtrække data på tværs af en række variable: Bevillingslovene, statens kontoplan, Finansministeriets rammer, bevillingstype og budgettype. Valget af variablene og opbygningen af den ønskede tabel bestemmes ved hjælp af struktur- og filtermenuerne. Strukturfunktionen bruges til at vælge opbygningen af udtrækket, mens filterfunktionen gør det muligt at vælge bestemte delmængder af datasættet.

Endvidere indeholder Finanslovsdatabasen links til anmærkninger til finansloven eller tillægsbevillingsloven, hvor baggrund, formålet og forudsætningerne for de enkelte bevillinger er oplyst.

Filer og referencer

Titel Type
Finansministeriets finanslovsdatabase Ekstern reference
Profilbillede

Finanslovsdatabasen kan også downloades som CSV-fil

Cathrine Lippert

Alle Finanslovsdatabasens rapporter kan endvidere downloades som CSV-fil. Denne oplysning bør tilføjes til beskrivelsen af datakilden, sådan at det fremgår på Datakatalogets oversigt over data.

ændret af Cathrine Lippert (16.10.2013)