Loading…
Tilbage

Ofte stillede spørgsmål - FAQ om OSS


06-07-2011 14:27:35

Videncenter for open source og åbne standarder - FAQ om videncenterets synspunkter på open source-software (OSS):


Q: Hvad er OSS?
A: Open source er en licensform, der tillader inspektion, brug, ændringer og videredistribution af software. Præmissen for disse friheder er adgang til softwarens kildekode. Heraf navnet open source som kan oversættes til åben kildekode. Videncenteret anerkender software som open source, hvis det er frigivet med en licens anerkendt af The Open Source Initiative (OSI).

Q: Hvordan kan man anvende OSS?
A: Man kan anvende OSS som ethvert andet program på markedet. Der findes OSS-varianter inden for de fleste mest udbredte anvendelsesområder som f.eks. styresystemer, kontorpakker, browsere, CMS'er etc.

Q: Hvem bruger OSS?
A: I staten bruger 70 % af myndighederne OSS på én eller anden måde. For kommunerne er det tilsvarende tal 67 % og for private virksomheder er tallet 9 % (Kilde: Danmarks Statistik, 2010). Disse tal dækker over bevidst anvendelse af OSS, da der i dag er open source indlejret i de fleste programkomplekser.

Q: Er open source ikke for nørder og "hippier"?
A: Open source software har eksisteret som begreb i hen ved 15 år, siden Eric S. Raymond introducerede det i "The Cathedral and the Bazaar". I begyndelsen havde begrebet noget nørd-agtigt over sig og der var en del idealisme tilknyttet OSS-miljøerne. I dag er mange OSS-produkter temmelig veletablerede og modne og også genstand for kommerciel udnyttelse. For visse programtypers vedkommende (fx operativ-systemer og CMS'er) er OSS-varianter også meget udbredte. Så OSS er i dag blot et valg blandt flere af brugslicens for det produkt, der er udviklet. At håndtere OSS-programmer fungerer i princippet, som at skulle håndtere al anden software.

Q: Hvordan får jeg fat i OSS?
A: Du kan downloade gratis fra et af de mange netsteder, der tilbyder OSS-programmer eller du kan henvende dig til en leverandør, som så nok vil tage betaling for et eller andet i den forbindelse.

Q: Hvad er videncenterets syn på OSS?
A: Videncenteret følger Regeringens softwarestrategi fra 2003, som fastsætter principperne for anvendelse af software i offentlige myndigheder. Det er således opfattelsen, at OSS kan bidrage til sammenhæng og fortsat digital udvikling på tværs af den offentlige sektor; og samtidig kan anvendelsen af OSS understøtte yderligere innovation og konkurrence på softwaremarkedet. Den komplette holdning til OSS er at finde i publikationen "Open source-software i det offentlige" fra 2008.

Q: Hvor udbredt er OSS egentlig i det offentlige?
A: Ifølge Danmarks Statistik 2011- publikationen Den offentlige sektors brug af it 2010 - så billedet i 2010 således ud: 68 % af myndighederne brugte open source software på ét eller flere områder. OSS styresystemer af 42 %, OSS browsere bruges af 31 %, OSS kontorpakker af 20 % og OSS CMS'er af 18 %.

Q: Hvad er de største fordele ved at bruge OSS?
A: Der er flere fordele ved at bruge OSS. Heraf skal nævnes, at OSS typisk er gratis anskaffe og bruge samt at man selv kan tilpasse softwaren efter egne behov. Derudover står man som bruger af OSS friere for at skifte leverandør. I forbindelse med softwareudvikling, kan man ofte komme hurtigere i gang, ved at basere et projekt på eksisterende OSS.

Q: Hvad er de største ulemper ved at bruge OSS?
A: Producenten fraskriver sig typisk ethvert ansvar for koden og dermed også den tilhørende funktionalitet. Og det kan i mange tilfælde være uklart hvem, der egentlig har udarbejdet koden. Derudover kan der være en generel risiko ved at offentliggøre kildekode til sikkerhedskritisk software, at myndigheden hermed vil vise omverdenen svaghederne ved et system og dermed blotlægge de muligheder, en kriminel angriber kan have for at underminere systemet.

Q: Hvad er forskellen på open source og åbne standarder?
A: Source vedrører kildekoden i et program og er dermed at betragte som et sæt af instruktioner til computeren om hvorledes forskellig funktionalitet etc. skal fungere. Ved open source er denne kildekode frit tilgængelig for alle. Standarder er fælles opskrifter på, hvorledes bestemte ting skal gøres, udformes eller udføres. Standarder kan vedrøre mange forskellige aspekter i forbindelse med it, som dokumentformater, datamodeller, transportprotekoller etc. Åbne standarder vil sige, at disse standarder eller opskrifter er frit tilgængelige for alle og åbne standarder har til formål, at få forskellige it-systemer til at være interoperable og så vidt muligt fungere gnidningsløst sammen.

Q: Skal man absolut altid anvende OSS?
A: Nej, kun når det giver værdi. Og den vurdering skal, som ved alle andre anskaffelser, anlægges over hele den forventede levetid af softwaren og således inddrage alle de i levetiden påløbne omkostninger. Derudover er det væsentligt at analysere ens behov for funktionalitet og holde det op imod hvad der tilbydes både som open - og closed source. Endelig skal man vurdere hvor vigtigt det er for en at være leverandøruafhængig og understøtte konkurrence og innovation.

Q: Skal jeg være opmærksom på hvilken licens, der knyttet til den OSS jeg bruger?
A: Nej, alle OSS licenser tillader brug og begrænser ikke brugssituationen. Det er først ved videredistribution, at licensbetingelser skal indgå i dine overvejelser.

Q: Hvad er "copyleft"?
A: I nogle OSS-licenser er tanken om, at den, der videreudvikler et OSS-program, også skal stille sin videreudvikling til fri rådighed for almenheden. Det er en betingelse for at bibeholde licensen, at man også stiller disse videreudviklede versioner til rådighed under samme licens, hvis man vælger at sprede dem videre. Sådanne licenser kaldes undertiden for copyleft-licenser, idet de med et ordspil fra det engelske ord copyright , udnytter ophavsretten til at opnå det modsatte af, hvad den sædvanligvis bruges til: nemlig at sprede værker frit, uden betaling.

Q: Hvad er potentialet i staten ved en kombineret anvendelse af open source-tilgangen med en agil udviklingsmodel?
A: Metoden vil kunne reducere de årlige (opgjort 2010) statslige it-udviklingsomkostninger med mellem 175 og 219 mio. kr.  Læs mere i rapporten: Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter.

Q: Hvordan er det med alle de forskellige OSS-licenser - hvad betyder de og hvilken skal man vælge?
A: Det findes der ikke noget enkelt svar på. Du kan læse om det i Retlige forhold vedrørende anskaffelse og brug af open source-software