Loading…
Tilbage

To nye rapporter fra Videncenter for open source og åbne standarder


04-07-2011 09:14:27

Det offentlige kan spare penge ved at anvende åbne standarder og åbne API’er. Det konkluderer to nye rapporter udarbejdet for Videncenter for open source og åbne standarder.

 

Videncenter for open source og åbne standarder er etableret i IT- og Telestyrelsen på baggrund af aftale om fordeling af UMTS-midlerne. Videncenteret arbejder for at fremme et konkurrencepræget marked med leverandøruafhængighed ved at styrke arbejdet med open source og åbne standarder i det offentlige.


Det er videncenterets vurdering, at åbne standarder - hvis de benyttes i det offentlige i større omfang, end de gør i dag - vil kunne bidrage til at nedbringe de offentlige it-udgifter yderligere. Videncenteret ønsker med rapporten om åbne standarder at kvantificere potentialet.

Du kan læse mere om, hvorfor åbne standarder gør it-udgifterne lavere og debattere rapporten her

Videncenteret ønsker med den anden rapport om åbne API’er at fokusere på mulighederne for at sikre et konkurrencepræget marked med leverandøruafhængighed gennem andre metoder end fremme af open source og åbne standarder.

Læs mere om, hvordan åbne API’er kan nedbringe de offentlige it-udgifter og debattér rapporten her

Rapporterne udgives i forlængelse af Videncenterets netop offentliggjorte rapport om potentialet i anvendelse af open source software i det offentlige, der kan læses her


Rapporterne skal desuden danne udgangspunkt for forberedelsen af en konferencen om åbne standarder og cloud computing, som Videnskabsministeriet planlægger at afholde den 13. september 2011.

Filer og referencer

Titel Type
Internal Link Intern reference
Internal Link Intern reference