Loading…
Tilbage

Specifikation for Organisation (Sag og dokument standard)


30-06-2011 10:21:16

Standarden specificerer et interface til registrering og udveksling af organisations- og personaledata.

Der henvises til standarden Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet, som beskriver de generelle tværgående egenskaber, der gælder for alle Sag og dokument standarderne.

Version 1.1
Herunder kan tilgås både den oprindelige version, der blev godkendt i 2009, og den reviderede version 1.1 fra april 2011, som er den gældende.

Filer og referencer

Titel Type
Specifikation af serviceinterface for organisation - OIO-Godkendt [vs. 1.1].pdf pdf
Specifikation af serviceinterface for organisation - OIO-Godkendt.pdf pdf
Internal Link Intern reference