Loading…
Tilbage

Specifikation for Arkivstruktur (Sag og dokument standard)


29-06-2011 16:03:28

Standarden specificerer et interface til registrering af oplysninger om et eller flere logiske arkiver i organisationen.

Herved sikres det, at sager og dokumenter, som er sagligt og logisk sammenhørende, men som befinder sig i forskellige it-systemer, kan håndteres samlet og eksempelvis fremfindes og afleveres til offentligt arkiv samlet.

Formålet er at understøtte en mere smidig udveksling af oplysninger om logiske arkiver mellem systemer, herunder fagsystemer og ESDH-systemer.

Der henvises til standarden Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet, som beskriver de generelle tværgående egenskaber, der gælder for alle Sag og dokument standarderne.

Version 1.1
Herunder kan tilgås både den oprindelige version, der blev godkendt i 2009, og den reviderede version 1.1 fra juli 2011, som er den gældende.

Filer og referencer

Titel Type
Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur - OIO-Godkendt [vs. 1.1].pdf pdf
Specifikation af serviceinterface for arkivstruktur - OIO-Godkendt.pdf pdf
Internal Link Intern reference