Loading…
Tilbage

Ideer til udbygning af systemet


Fra gamle dage har vi en liste med ideer til hvad systemet kunne udbygges med. Giv dit besyv på det i kommentarerne!

 • Saldoregistrering af sygdom
  Samlet saldo for sygdom.
 • Månedlig saldoopgørelse af restnormtimer og overarbejdstimer
  Denne skal ikke ikke afløse den kvartalsvise opgørelse, som jo giver et oveblik over hele normperioden.
 • Registrering af ændringer i planlagt tjeneste
  Et pop-up vindue når man står på en given vagt, der kan registrere ændringer i planlagt tjeneste fx. overarbejde/omlagte vagter m.m og hvor denne ændring automatisk registreres i overarbejdssaldoen, så den manuelle registrering kan undgås. Pop-up vinduet kan evt. have en differentieret opgørelse af optjente timer i den pågældende måned fx. søndagstimer, ferietimer m.m. Det vil gøre det muligt månedligt, at printe en mere detaljeret oversigt over optjente timer i en given lønperiode ud til medarbejderne. Dette registreres og udarbejdes manuelt i øjeblikket.
 • Tilføjelse af ugenumre
  Indsætning af uger (uge 1, uge 2 o.s.v)
 • Base med rulleplaner
  En base, hvor man kan registrere rulleplaner med forskellige forløb, som man kan hente ind i vagtplanen og tildeles de ansatte. Som det er nu må man udenfor den gældende vagtplan lave et forløb, der rulles frem fra en given dato. Hvis man fortsat vil have den ansatte registreret, som tidligere ansat i systemet, må man oprette en ny grundplan for for afløseren, idet grundplanen slettes når den ansatte slettes ved fx. stillingsskift. Rulleplanen kan således ikke kopieres til en anden ansat, men må indtastes på ny.
 • Udbygning af feltet overenskomst
  En udbygning af feltet overenskomst, så man kan registrere arbejdstidsaftalerne her. Disse arbejdstidsaftaler skal på en eller anden måde tale sammen med arbejdstidsregistreringen i pop-up vinduet, således at en given tjeneste, der refererer til en bestemt overenskomst, automatisk afspejles i optjeningen i saldotimeopgørelsen.
 • Tilføjelse af løndel
  Systemet kan evt. udbygges med en løndel.
 • Systemet skal ikke returnere til dd.
  At systemet ikke hele tiden returnerer til aktuelle måned, hver gang man har været inde og lave en ændring fx. 3 mdr. ud i fremtiden. Det er trættende kontinuerligt at skulle "klikke" sig frem til en given måned. Fx. når man sidder i februar og arbejder i juni-juli-august med sommerferieplaner.