Loading…
Tilbage

SimpleCPRPerson


Entydig identifikation af en person, givet ved navn og CPR-nummer.Nyt i denne version: Bruger en ny version af PersonNameStructure.

Filer og referencer

Titel Type
CPR_SimpleCPRPerson.xsd text/xml