Loading…
Tilbage

Borgerdagbogen i relation til arbejdsløshed og aktivering


20-05-2011 12:52:39

Borgerdagbogen i relation til arbejdsløshed og aktivering

 At skulle finde arbejde er, med den høje arbejdsløshed - hvor der blir nedlagt rigtig mange job - en svær og næsten umulig  opgave. Der kræver en masse mod og opfindsomhed, gir mange skuffelser og frustrationer, fører ind i pinagige situationer, kræver en lang tålmodighed, er en kilde til stress. Og undgår ikke at lede ind i selvbebrejdelser og tvivl, negativ selvfølelse, mindreværdsoplevelser, fortvivlelse og desperation. Man kommer i forskellige sammenhæng i en særlig, lidt håbløs, rolle, som mislykket, ubrugelig, taber, - uanset hvor dygtig, hvor klog, hvor vidende, hvor omsorgsfuld, hvor opfindsom, hvor kreativ, hvor flittig og arbejdsom og samvittighedsfuld  man er.

 Ens oplevelse af, hvem man er, hvem man i virkeligheden er, ens IDENTITET , er jo meget nært knyttet til de ROLLER, man udfylder, de roller man "spiller" i sine "samspil" med andre, i ægteskab, forældreskab, naboskab, på arbejdsplads, i forhold til kolleger, i forhold til kunder eller arbejdsgivere, på sportshold, på værtshuset, i menigheden, osv osv.

 Som arbejdsløs bliver det pludselig vigtigt at løsrive sig lidt fra det med at ens identitet knytter sig til det arbejde man har.

I modsætning til alle dem, der er i arbejde råder I - ufrivilligt - over en væsentlig kapital: ÅBEN TID / USTRUKTURERET TID. Tid man har brug for at udfylde med noget, så den ikke blir til kedsomhed.

Med mobil, og med en bærbar computer og med mail åbner der sig et hav af muligheder, og ved yderligere at kunne gå på nettet bliver det et uoverskueligt ocean af muligheder - og risikoer: dels tillokkende økonomiske fælder. Dels tillokkelser til at spille, blive opslugt af fængslende computerspil, eller endnu værre: lotto-agtige chance-spil og konkurrence spil for økonomisk gevinst og tab.

Man kan spørge kandidater i aktivering:

 Hvorfor skulle man skrive dagbog ? som led i en diskussion af de fælles vilkår for gruppens medlemmer og den væsentlige overlevelsesværdi der ligger i at den enkelte udvikler digitale kompetencer.

Illustrere og problematisere et fænomen som Facebook, og klargøre hvordan den altomfattende digitalisering er tilbøjelig til at hægte mange borgere af, i forhold til de mange muligheder der skabes. Se på wikipedia, google, borger.dk, sundhed.dk, krak.dk etc og tematisere spørgsmålet om udvikling af egne digitale kompetencer som noget der må indlejres i ens helt private hverdagsliv

Og først derfra går nærmere ind på det (gratis) program, som man nu har en invitation til at hente og prøve at bruge

 [ Ham det udvikler det her program er en af de psykologer der især har koncentreret sig om HVERDAGSLIVET, det daglige liv, ikke mindst hjemmelivet - om man nu er enlig eller i en familie. De vaner, man har, ...de typiske situationer, man kommer i, de stunder man får, de trakasserier, man møder, den husholdning man må slås med, - både indkøb og affald, oprydning og rengøring, - den kropshusholdning vi alle har, og den informationshusholdning vi hver især udfordes til at klare, med apparater, abonnementer, fjernbetjeninger, SMS,  mail, Internet, brugernavne, passwords og pinkoder.Frem for udefra at forske i, hvordan andre mennesker, under forskellige omstændigheder lever deres nutidige hverdagsliv, og hvad de oplever ved det, er han nået frem til, at nutids-mennesker – med de nye teknologier, og som borgere i et informationssamfund – må kunne blive en slags forskere i deres eget hverdagsliv, blive i stand til at dokumentere for sig selv, som en slags opdagelsesrejsende på deres egen livsrejses ruter gennem døgnene, ugerne, månederne , hvordan de bruger deres tid, hvad de får gjort og ikke får gjort, og lidt om hvad de undervejs tænker om og føler ved det.)

Der er mange og lange traditioner omkring det at skrive dagbog, og mange beretninger om, hvordan mennesker har følt sig hjulpet af det især i trængselstider,

Den nytte disse mennesker har kunnet have af at gøre det knytter sig bl.a. til

 * at man derigennem får etableret et rum / et frirum/ helt for sig selv

* at man får et sted hvor man kan tale med sig selv, både i  forskellige humør og imellem forskellige sindstilstande

* at man får et sted, hvor man kan være ubegrænset ærlig, - og, når man har lidt extra tid, kan reflektere lidt over, hvem man egentlig er, og hvad man gør sig til gennem det man faktisk gør og hvordan man bruger sin tid.

 Ved nu – i stedet for med håndskrift - at føre dagbog på sin bærbare computer kommer der nu en række lettelser til.

 Det bliver her meget lettere med små midler at styrke sin hukommelse og for sig selv fastholde, hvad man har oplevet, gjort, ikke-gjort, været udsat for den enkelte dag, samtidig med at man har kalender og adresser, skype, mailprogram og Internet lige for hånden, og en række andre muligheder, som man langs ad vejen kan indrette sig med og bruge.

Når vi tænker er det jo for mange af os som en slags indre samtale med os selv. Med dagbogen får vi en skriftlig chat med os selv, som vi kan videreføre over tid, og blade tilbage i.

 Man kan også se det her med at udvikle og indrette sin egen dagbog, notere og rapportere lidt til een selv i en hemmelig dagbog, som et slags interaktivt spil, man spiller med sig selv, Der er nogen der fordriver tiden med at lægge kabale, eller skyde slagskibe ned. Her har man noget bedre for

Man ser sig selv indefra, men får osse holdt lidt regnskab med hvad man bruger tiden til, hvad man får gjort, hvilke vaner man har bundet sig selv ind i, notere sig de fejl, man får gjort, de udsættelser, man laver, hvad der gør indtryk på en, hvad man finder og lærer,  hvad man lover sig selv, hvad man glemmer

Og så er man, her i 2011, med i noget nyt, hvor man - ved at gøre det her for sig selv - samtidig kommer til at kunne hjælpe andre, i fremtiden, ved, når man har været igang nogle uger eller måneder, at ku fortælle Kresten, hvordan man kan tænke sig at redskabet skal forbedres i den næste udgave.

Og det gælder jo ikke mindst den del af spillet der handler om nem og hurtigt at kunne stenografere til sig selv med piktogrammerne. Der er brug for kreativitet til at skitsere piktogrammer, man kan se mangler.

 

Profilbillede

Tak for godt input

Niels P Sønderskov

Det er et godt og brugbart indlæg du leverer. Min første føler blandt 'mine' kandidater syntes ikke at ramme noget særligt, så dagbogsskrivning er ikke det første indfald de aktivt jobsøgende får.

Vi arbejder hver dag med planlægning og til at sætte delmål, som er realistiske og ambitiøse, så det ikke kun er det fjerne endemål, jobbet, der kommer til at stå som demotiverende, når det ikke nås i dag.

Jeg vil tage dagbogsføringen med i mit fortsatte arbejde.