Loading…
Tilbage

Er det muligt at generere PDF/A-1a dokumenter ved hjælp af en softwareprinter?


19-05-2011 12:27:23

Den åbne standard PDF/A-1 har siden januar 2011 været obligatorisk for offentlige myndigheder at sende ikke-redigerbare dokumenter i.

I denne forbindelse har IT- og Telestyrelsen fået analyseret, om det er muligt at udvikle en softwareprinter, som kan generere dokumenter efter PDF/A-1a-standarden, og som kan bruges i applikationer, som ikke har en indbygget PDF-eksportfunktion.

Desværre konkluderer analysen, at dette ikke kan lade sig gøre.

Filer og referencer

Titel Type
Foranalyserapport_PDF.pdf pdf
Foranalyserapport_PDF.odt odt

Den største forskel på PDF/A-1b og PDF/A-1a er netop opmærkning af indhold og struktur.

På IT- og Telestyrelsens hjemmeside findes der en fin video, der på en let og forståelig måde fortæller hvad opmærkning handler om og hvorfor det er vigtigt.

http://www.itst.dk/it-arkitektur-og-standarder/tilgengelighed/verktojskassen/elt/tilgengelig-pdf?searchterm=pdf%20a

Det er dog lidt komisk at styrelsens egen "Vejledning til tilgængelige PDF-filer" i PDF-format IKKE er gemt i PDF/A :-)

Samtidig står der også: "Derudover anbefaler OIO-komiteen, at PDF-filerne gøres tilgængelige...." - Nogen har nok glemt at a'et i PDF/A-1a netop står for accessible (og b'et står for Basic) - Læs evt: http://www.pdfa.org/lib/exe/fetch.php?id=artikel%3Aen%3Aimproved_pdfa-1b-r&cache=cache&media=artikel:en:improved_pdfa-1b.pdf

 

Det korte af det lange er, at opmærkning og tilgængelighed er besværligt og tidskrævende. Der er pt. ingen genveje her. Som rapporten og videoen fra ITST siger, så kommer man langt med at bruge headings, alt tekster osv. i sine office-applikationer.

 

I "Konklusionspapir om anvendelsen af åbne standarder for software i det offentlige" (http://vtu.dk/filer/aabne-standarder/bilag58.html) står der omkring PDF/A:

"Ikke-redigerbare dokumenter
  1. Alle offentlige myndigheder vil med virkning fra 2010 være forpligtede til at afsende dokumenter til borgere og virksomheder, der skal læses, men ikke redigeres, i PDF/A-1. Det samme gælder, når myndigheder publicerer dokumenter, der skal læses og ikke redigeres, på myndighedernes hjemmesider."

 

Er der nogen der kort kan forklare årsagen til dette valgt? Her står jo ikke noget om specifikt om PDF/A-1a, og jeg er derfor nysgerrig til hvad det egentligt var der fik dem til at vælge netop dette format... PDF/A-1 er en teknisk specifikation, der intet siger om den indholdsmæssige kvalitet. I princippet kan man lave en stor tag per side, og dokumentet vil kunne gå igennem en validator.. Det tror jeg godt man kan få en softwareprinter til at gøre, men dette er næppe meningen..

Senere på året (forventeligt omkring oktober) kommer ISO/DIS 14289-1 PDF/UA - (Universal Accessibility) - Dette er ikke en teknisk specifikation, men derimod en vejledning i at skabe tilgængelige PDF-dokumenter.

Til dem der arbejder med tilgængelighed i PDF/A-dokumenter, så findes der en fin gratis validator PDF-Accessibility-Checker (PAC) her: http://www.access-for-all.ch/en/pdf-werkstatt/pdf-accessibility-checker-pac.html

 

PDF/UA bygger i øvrigt på ISO standard ISO 32000-1:2008 (PDF 1.7). Samme standard som PDF/A-2 bygger på.

 

Jeg samarbejder i øvrigt med PDF/A Competence Center, som står bag en stor del af ISO-samarbejdet, og jeg kommer gerne og holder indlæg om PDF/A-1a og b og den nye PDF/A-2.. Svarer også gerne på spørgsmål om samme her og pr. mail.

 

/Michael Fray