Loading…
Tilbage

Information om cookies på Digitalisér.dk


Hvad er cookies?

Cookies er data typisk i form af tekstfiler der sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver. En cookie indeholder typisk information om brugerindstillinger, indhold af indkøbskurv eller til at holde styr på om en bruger er logget ind. Andre gange benyttes cookies til at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes. Cookies er ikke programmer, men de kan forbedre brugeroplevelsen og er ofte nødvendige for at levere en service.  

Man skelner normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den side, som brugeren besøger. Når man logger Digitalisér.dk afsætter Digitaliser.dk en cookie på brugerens udstyr. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på side, som brugeren besøger. På Digitalisér.dk afsættes eksempelvis en tredjepartcookie af det benyttede statistiksystem

Cookies på Digitalisér.dk

Digitaliser.dk benytter sig af både førsteparts- og tredjepartscookies.

Førstepartscookies:

  • Sessionscookie, der tildeles enhver bruger, når denne besøger netstedet
  • Logincookie, der holder øje med om en bruger er indlogget

Tredjepartscookies

Sådan fjerner eller blokerer du cookies

Eftersom en cookie befinder sig hos brugeren af netstedet, så er det altid muligt for denne at se, ændre eller slette cookies.

ADVARSEL: Bemærk at noget funktionalitet på Digitalisér.dk vil ikke virke korrekt, såfremt cookies fjernes eller blokeres. Dette gælder specielt førstepartscookies.

Det er forskelligt fra browser til browser, hvordan cookies slettes eller blokeres. Nedenfor er henvisninger til de hyppigst benyttede browsere:

Hvorfor informerer Digitaliseringsstyrelsen og Digitalisér.dk om dette?

Cookies bruges til at indsamle oplysninger om internetbrugeres adfærd. Selvom dette oftest sker for at give brugeren en bedre oplevelse eller er teknisk nødvendigt for at benytte en løsning, så er det vigtigt at brugeren får information om, at det sker og gives mulighed for at undgå, at det sker fremover.

ALLE danske netsteder er snart forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. 

Informationen ovenover gives med baggrund i udkast til ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, EF-tidende 2002, nr. L108, s. 51, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, EF-tidende 2009, nr. L337, s.11.