Loading…
Tilbage

De Kommunale Nøgletal


03-05-2011 15:49:44

De kommunale nøgletal er et webbaseret værktøj, som giver mulighed for at sammenligne kommunernes økonomi, serviceniveau og baggrundsoplysninger om demografi mv. over tid og på tværs af kommuner.

I nøgletallene er der mulighed for at vælge mellem mere end 200 forskellige nøgletal for hver af landets kommuner fra 1993 og frem. Det er muligt at se sammenlignelige oplysninger om kommunernes udgifter til f.eks. børnepasning, undervisning og ældreomsorg, takstoplysninger på daginstitutions- og ældreområdet, samt oplysninger om kommunernes likviditet og konkurrenceudsættelse.  

Nøgletallene giver mulighed for at se oplysninger på både nye kommuner og på kommunerne før kommunalreformen. Endvidere giver nøgletallene brugeren af nøgletallene mulighed for at beregne vægtede gennemsnit for en vilkårlig gruppe kommuner, som brugeren måtte finde interessant. Endelig er der også mulighed for at eksportere tallene til f.eks. Excel.

Filer og referencer

Titel Type
De Kommunale Nøgletal Ekstern reference
Om de Kommunale Nøgletal Ekstern reference