Loading…
Tilbage

Cloud forum: "Har du styr på din cloudleverandør?" - præsentationer


Her kan du se præsentationerne fra cloud forum sessionen: "Har du styr på din cloudleverandør?" der blev afholdt 15. marts 2011. Slides fra præsentationerne er vedhæftet nederst på siden.

En af oplægsholderne måtte desværre melde afbud i sidste minut, og der er derfor et par ændringer i forhold til det oprindelige program.

  • Muligheder for sikkerhedsdokumentation og revision af cloudleverandørerne - Flere og flere kan se mulighederne i cloud computing, men den øgede brug skaber også stigende efterspørgsel efter sikkerhedsdokumentation og revision af cloudleverandørerne. Det er både i kunderne og leverandørenes interesse, at der sættes fokus på området, så revisionsprocesserne kan blive optimeret. Carsten Jørgensen, seniorkonsulent hos Devoteam, vil med udgangspunkt i rapporten “Cloud audit og assurance initiativer” fortælle hvilke behov og muligheder der er for revision og sikkerhedsdokumentation af cloudleverandørerne i dag og hvilke initiativer der på sigt kan blive til standardarder på området.

  • Introduction to the CAMM project - CAMM (Common Assurance Maturity Model) er et initiativ med formålet at skabe en ramme for hvilke spørgsmål det er relevant at stille til en cloudleverandør - og for en cloudleverandør at levere standardiserede data omkring. ENISA (European Network and Security Agency) er en af de aktive organisationer i CAMM projektet og Dr. Giles Hogben, ENISA, vil her introducere CAMM projektet og fortælle om dets muligheder og den videre fremdrift i projektet.

  • Kan man holde skyen i snor? - Per Palmkvist Knudsen er IT chef for JP/Politikens Hus og det er derfor hans ansvar at sikre, at leverandørerne lever op til kravene om sikkerhed og performance. Men hvad er Pers syn på mulighederne for og kravene til revision af leverandørerne - i dag og i fremtiden? Hvordan skal man som kunde forholde sig til de initiativer der er presenteret i dag og hvordan kan kunderne være med til at drive udviklingen i den rigtige retning?

  • Kommentarer fra leverandørerne:
    • Robin Prudholm, VMware

    • Niels Pagh-Rasmussen, IBM

Filer og referencer

Titel Type
Generel præsentation.pdf pdf
Carsten Jørgensen cloud audit og assurance ITST.pdf pdf
Thomas Gundel.pdf pdf
Per Palmkvist Knudsen.pdf pdf