Loading…
Tilbage

Redaktionel forårsrengøring på borger.dk


I forbindelse med projekt "Den Gode Brugeroplevelse", er det blevet besluttet, at borger.dk skal have færre og bedre tekster.

Centralredaktionen er nået frem til, at en række tekster ikke længere skal være at finde på borger.dk.

Konkret har vi gennemgået teksterne med udgangspunkt i kriterier for relevante borger.dk-tekster. Vi har arbejdet ud fra devisen: Jo flere kriterier, en tekst opfylder, jo større argument er der for at beholde den på borger.dk. Kriterierne er:

  • Teksten er handlingsanvisende
  • Der knytter sig en selvbetjeningsløsning til
  • Informationerne findes ikke andre steder
  • Teksten drejer sig om borgerens rettigheder
  • Teksten drejer sig om borgerens pligter.

Centralredaktionen er ud fra disse kriterier  således  nået frem til, at nedenstående tekster ikke længere skal være at finde på borger.dk. Har du en kommentar i den forbindelse, er du velkommen til at skrive til Tilde Schmidt på tks@itst.dk  -  inden 1. maj 2011.

Se mere på https://www.borger.dk/Partnerforum/Nyheder/Sider/Foraarsrengoering-paa-borger-dk.aspx

Filer og referencer

Titel Type
Redaktionelle ændringer på borger.dk.doc doc
Profilbillede

Borger.dk er kommet på slankekur

Brian Nielsen

Skal dette forståes således at feks den tekst vi benytter her:

http://www.mariagerfjord.dk/Erhverv/Start og udvikling af virksomhed.aspx bliver fjernet?

(Jf. dit dokument over tekster der bliver fjernet)

 

 

ændret af Kasper Wittrup (29.08.2011)

Sådan har jeg forstået det - vi bruger nemlig også den side her i Frederiksberg Kommune...

Det er lidt problematisk at i fjerner teksterne da i jo gerne vil have kommunerne benytter jeres tekster på vores hjemmesider. Hvis i fjerner tekster der stadigt er faktuelt korrekte - så syntes vi det er problematisk, at vi har forsøgt at skrive vores tekster så de passer sammen med borger.dk teksterne. Hvis vi ikke kan vide os sikre på at "tekst X" er at finde på borger.dk om et par mdr kan vi ikke med god samvittighed forklare vores redaktører at de skal benytte borger.dk tekster så ofte som muligt.

Kunne en løsning være at i fjerner siderne fra borger.dk - men lader siderne ligge i jeres API således at vi kan bestemme om vi vil benytte dem eller ej.

ændret af Kasper Wittrup (29.08.2011)

Kære Kasper.

Ja, det er rigtigt forstået. Jeg vil gerne fra borger.dk's side understrege, at det ikke er en hverdagsforteelse, at vi fjerner tekster. Vi har - for første gang i borger.dk's historie - truffet en principbeslutning om, hvilken type tekster der skal være at finde på hjemmesiden. Med udgangspunkt i de kriterier (som du kan læse i nyheden øverst her på siden) har vi så "ryddet op" på borger.dk. Vi beklager selvfølgelig, at det er til gene for jer! Vi har ikke planer om yderligere oprydning i teksterne, og under alle omstændigheder fjerner vi ingenting uden at høre vores samarbejdspartnere - og altså også kommunerne - først! Mht. dit spørgsmål om, hvorvidt vi kan lade teksterne ligge "skjult" på borger.dk, så I stadigvæk kan hente dem, så vil jeg desværre ikke umiddelbart tro, at det er muligt teknisk. Men jeg vil da høre nogle af mine mere teknisk kyndige kolleger :-) Mvh Tilde Schmidt

Hvornår forsvinder siderne fra borger.dk? Har I sat en dato?

Artiklerne fra listen bliver fjernet løbende, efterhånden som redaktørerne kommer igennem bunken. F.eks. er der nu fjernet et helt emnområde, nemlig Kultur og fritid, fra forsiden.

Hej Kasper

I forhold til API'et indeholder det i sin nuværende form ikke nogen mulighed for at lade en artikel blive i artikeleksporten selv om den ikke er tilgængelig på Borger.dk. Artikeleksporten skal vise det som er på Borger.dk.

Jeg har ikke nogen kommentere på den redaktionelle/forretningsmæssig beslutning ang. hvilke artikler/indhold der skal være på Borger.dk, men jeg hører gerne flere ideer til hvordan vi gøre kommunikationen omkring dette endnu bedre fremover? Desuden hvordan vi i fremtiden evt. kunne udbygge de features som artikeleksporten understøtter.

En problemstilling er f.eks. at hvis en artikel bliver for lang kan det være hensigtsmæssig at dele den til to og enten beholde dele af indholdet i den gamle artikel eller alternativt at lave to nye og slette den gamle (som så ikke skal bruges mere da den ikke vedligeholdes mere).

 

ændret af Brian Nielsen (29.08.2011)

Hej Brian

Vi er helt enige med jer i forhold til at nærmest alle artiklerne på borger.dk som udgangspunkt er for lange.

I den perfekte verden ville jeg gerne have de samme artikler som i har nu - men hvor de måske er inddelt i flere "under artikler".

Hvordan i vælger at vise dem på borger.dk skal jeg ikke kommentere, men hvis vi tager en artikel som den jeg indledningsvist linkede til på LINK, så ville det være smart at der var en inddeling af denne artikel igennem API'et så vi (redakørene) kunne vælge hvilke afsnit der blev vist til denne artikel.

Alternativt skal nærmest alle artikler på borger.dk skrives om så det ikke er en hel roman man skal læse igennem for at få noget specifikt viden om et bestemt emne. :)

Hvis i vælger at benytte jer af en løsning som den jeg forslår her kan i stadigt beholde de nuværende felter i jeres XML pakker til os, men i kunne lave en ekstra række felter hvor de forskellige sektioner af artiklen ligger i.

ændret af Kasper Wittrup (29.08.2011)