Loading…
Tilbage

Status: Indhold på Det fællesoffentlige statistiksystem er opdateret fra 1. januar 2011


Det fællesoffentlige statistiksystem kører igen.  Statistik, der bliver præsenteret, er tjekket  igennem med data fra en række kommunale fagsystemer og er opdateret fra 1. januar 2011 og frem.

Data, der er ældre end 31. december 2010, er desværre behæftet med en række fejl , da indsamlingen af statistisk data fra selvbetjeningsløsningerne  i perioder har været ustabil. I nogle tilfælde, er der også sket fejl fordi tællerscriptet er blevet installeret forkert. Det overvejes i øjeblikket om statistik fra før den 31. december 2010 helt skal  fjernes. 

Bemærk

Statistik præsenteres kun på Det fællesoffentlige statistiksystem hvis:

  • tællerscript er installeret, og kun fra den dato det er installeret 
  • tællerscript er korrekt installeret og specificerer  leverandørformat (såkaldte SupplierFormat), leverandørnummer (SupplierID), service id (SuppliersTechicalSolutionID) eller kommunenummer (MunicipalityCode)
  • selvbetjeningsløsningen er aktiveret til brug hos borger.dk af myndighed eller leverandør  

Variationer mellem statistik præsenteret i Det fællesoffentlige statistiksystem og jeres fagsystemer kan forekomme. For eksempel, hvis et fagsystem ikke bruger Urchine som  Det fællesoffentlige statistiksystem, eller at aktiveringer og transaktioner er defineret forskelligt.

Hvis statistik ikke præsenteres for en given løsning, er det vigtigt at I tjekker  ovenstående med jeres leverandør. For eksempel, vil der ikke blive præsenteret statistik for en løsning hvis jeres kommunenummer mangler i det installerede tællerscript eller hvis I tidligere har bedt borger.dk om at deaktivere selvbetjeningsløsningen.

Hjælp og driftsinformation

I kan altid kontakte borger.dk på admin@borger.dk hvis I, eller jeres leverandør skal bruge leverandørformat (SupplierFormat), leverandørnummer (SupplierID), service id (SuppliersTechicalSolutionID) eller kommunenummer (MunicipalityCode).

For løbende driftsinformation og opdateringer anbefaler vi at I melder jer til borger.dk's statistik-gruppe på digitaliser.dk samt holder øje med Partnerforum på borger.dk.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os hvis I har andre spørgsmål.