Loading…
Tilbage

Danske myndigheder bruger åbne standarder


09-02-2011 12:54:46

Hvis man havde den opfattelse, at åbne standarder bliver syltet af de offentlige myndigheder, så viser en ny rapport fra Rambøll, at virkeligheden ser anderledes ud.

Siden 2008 har det været obligatorisk for alle offentlige myndigheder at understøtte åbne standarder i forbindelse med indkøb eller opgradering af it-systemer. Forpligtigelsen har fulgt et ”følg eller forklar” princip, hvor offentlige myndigheder kan fravælge åbne standarder, hvis dette medførte væsentlige meromkostninger.

En ny undersøgelse fra Rambøll viser nu, at de offentlige myndigheder ikke anvender denne undtagelsesmulighed, men i alle relevante it-udbud kræver åbne standarder understøttet.

Statistik på området
Dette er et markant andet billede, end det der hidtil er blevet tegnet. I ”Den offentlige sektors brug af it” fra Danmarks statistik kunne man således sidste år læse, at 18 pct. af myndighederne ikke understøttede åbne standarder ved køb af it-løsninger i 2009.

Det fremgår dog ikke af publikationen, om dette skyldes, at det ikke var relevant for de aktuelle it-løsninger, eller om der var tale om et decideret fravalg af åbne standarder. Næste udgave af publikationen forventes at udkomme til foråret.

Åbne standarder giver værdi
Rambølls rapport viser også, at de offentlige myndigheder regner med fremtidigt at kunne høste effekten af den stigende udbredelse af åbne standarder, for eksempel i form af lettere dataudveksling.

Enkelte af de adspurgte myndigheder peger dog på, at man skal være forsigtig med at udpege eventuelle nye obligatoriske standarder, før det er vist, at disse giver værdi for de offentlige myndigheder.

Manglende vejledninger
Undersøgelsen viser til gengæld, at selvom de seneste års arbejde med åbne standarder har medført en større vilje og parathed blandt de offentlige myndigheder til at understøtte åbne standarder, mangler myndighederne fortsat overblik over, hvor de skal søge viden om de åbne standarder.

Således kender næsten ingen af de adspurgte myndigheder til IT- og Telestyrelsens eksisterende vejledninger på området, men er i stedet primært afhængige af de rådgivere, der benyttes i forbindelse med udbudsprocessen.

Filer og referencer

Titel Type
Rapport_Evaluering af praktisk indarbejdelse af åbne standarder.pdf pdf