Loading…
Tilbage

Udtalelse fra Datatilsynet om følsomme personoplysninger i en cloud-løsning


04-02-2011 08:13:34

Datatilsynet har nu udtalt sig om Odense Kommunes påtænkte behandling af følsomme personoplysninger om elever og forældre i Google Apps. Datatilsynets udtalelse af 3. februar 2011 er afgivet efter behandling i Datarådet.

Odense Kommune ønsker, at lærerne skal anvende løsningen, når der registreres oplysninger om planlægning af undervisningen og evaluering af undervisningsforløb samt de enkelte elevers faglige udvikling. Herudover foretager lærerne notater om klasser og elevers samarbejde og udarbejder skrivelser til forældrene vedrørende deres børn. Løsningen ønskes endvidere anvendt, når der planlægges og inviteres til møder og informeres om undervisningsrelaterede aktiviteter.

Ifølge Odense Kommune indgår der bl.a. følsomme oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold.

Som sagen foreligger, er det Datatilsynets opfattelse, at der på en række punkter er problemer i forhold til kravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen.

Det fører til, at Datatilsynet ikke er enig i Odense Kommunes vurdering af, at fortrolige og følsomme oplysninger om elever og forældre kan behandles i Google Apps.

Se den detaljerede begrundelse i udtalelsen.

Filer og referencer

Titel Type
Datatilsynet_udtalelse.pdf pdf
Profilbillede

Detaljer fra Odenses anmeldelser

Camilla Grynnerup Fisker

Odense Kommune har offentliggjort deres anmeldelser til Datatilsynet, samt tilhørende bilag og udtalelser.

Læs mere på Odenses hjemmeside: "Google APPS og Datatilsynet".

Profilbillede

Kommentarer til Datatilsynets udtalelse i pressen

Camilla Grynnerup Fisker

Både Odense Kommune og Datatilsynet er blevet interviewet i forbindelse med sagen.

Læs mere:

Også en artikel i Børsen:
http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/200810/tilsyn_afviser_kommunes_brug_af_cloud-loesning.html

Artiklen citerer bl.a. fra en tale af EU-kommissær Neelie Kroos: "En cloud uden tydelig og stærk databeskyttelse er ikke den slags cloud, vi har brug for." Den er her:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/686