Loading…
Tilbage

Version 59.0 release - PROD 08/02-2023 (opdateret 25/01/2023)


19-01-2023 16:18:26

Titel: Version 59.0 Release notes
Løsningsversion: 59.0
API Version: 1.59.0
TEST-miljøet: 2023-01-16 kl. 10:00-12:00 
PROD-miljøet: 2023-02-08 kl. 19:00-21:00

 

Forretningsformål

Ny udvikling

Distributionskomponenten

  • Tilføjelse af GET endepunkt til at hente liste af kvitteringer
  • Udvidelse af lenient HTML whitelist for at understøtte flere HTML use-cases
  • Udvidelse af tilladte filtyper for AdditionalDocuments med bla: ddd, dta, mp3/mp4. For en fuld liste henvises til afsnit 6, “Encoding format whitelist for files of documents” i den tekniske dokumentation.

  Systemregisteret- og system integrationer

  • Der sendes nu E-mail notifikationer til systemleverandører når andre interessenter vælger at benytte et af leverandørens standardsystemer
  • Der sendes nu E-mail notifikationer til interessenterne der har benyttet standardsystem, såfremt leverandøren af dette standardsystem lukker eller systemet på anden vis lukkes

Mailboksen

  • Det er nu muligt at gemme og opdatere en action state/status for visningsklienterne.

Adgangsregisteret

  • Der er tilføjet to services, en til at lave opslag på borgere som bruges til at finde relevant information som skal bruges både i brugergrænsefalde i rettighedsportalen samt for at indhente information kan skal bruges i en efterfølgende anmodning, og en tilsvarende for virksomheder.
  • Tilføjet nyt felt, hvor brugergrænseflader blot kan angive id’et på typen anmodningen det omhandler, herefter vil backenden identificere typen, og fortsætte behandlingen for den bestemte type.

TEST miljø specifikt: Skift fra OCES2 til OCES3 certifikat standard.

 

Observationer og forbedringer

Administrativ Adgang

  • Vejledningsside for “tilbagekaldelse før valørdato”
  • Korrekt visning af ssh brugernavn

 

Vigtigt at være opmærksom på / eventuelle breaking changes

I denne release tilføjes understøttelse for OCES3 generelt i Digital Post i TEST miljøet. På indgående trafik vil både OCES2 og OCES3 være understøttet, men på udgående trafik (fx i forbindelse levering af rest push kvitteringer) vil Digital Post udelukkende anvende OCES3. Hertil kan TEST miljøets performance være påvirket da hardware accelerationen ikke er på plads endnu.

Produktionsmiljøet vil overgå til OCES3 ved en senere release.

Detaljer for OCES3 udrulning kan findes på Tidsplan for overgang til OCES3 certifikater. Public delen af certifikaterne for både OCES2 og OCES3 kan som vanligt findes på NgDP OCES-certifikat | Digitaliser.dk