Loading…
Tilbage

Tidsplan for overgang til OCES3 certifikater


02-01-2023 14:14:58

Ved overgangen fra NemID til MitID Erhverv, lukkes for anvendelse af de eksisterende OCES2 certifikater, dvs. medarbejder-, virksomheds- og funktionscertifikater, som er udstedt af NemID. Nedlukningen er udmeldt til at ske den 30. juni 2023 (se Certifikater - Nemlog-in). 

Fra den 16. januar 2023 er det muligt at teste OCES3 i Digital Post testmiljøet. Afhængigt af om der anvendes et system, der kalder Digital Post (indgående kald), vil det være muligt at anvende enten OCES2 eller OCES3. Hvis der anvendes et system der modtager Push-meddelelser (udgående kald), vil det alene være muligt at anvende et OCES3 certifikat.

NemLog-in har oprettet mulighed for at udstede OCES3 test certifikater. Det er muligt at læse mere på Integrationstestmiljø - Information til Tjenesteudbydere (nemlog-in.dk) i afsnittet om ”Test med de nye VOCES3 certifikater”.

Digital Post forventer at understøtte OCES3 i produktionsmiljøet i løbet af Q1 2023. Den endelige dato vil blive udmeldt på et senere tidspunkt. Da der stadig udestår aftestning af OCES3 i Digital Post, kan det betyde, at understøttelse i produktionsmiljøet først kan finde sted i Q2 2023.