Loading…
Tilbage

OBS - I kan ikke redigere tekster på borger.dk tirsdag den 6. december 2022 i tidsrummet kl. 17.00-22.00


01-12-2022 13:37:41

Kære borger.dk-redaktører

Borger.dk gennemfører release tirsdag den 6. december 2022.

I vil som redaktører derfor ikke kunne arbejde i Sitecore i tidsrummet kl. 17.00-22.00 den 6. december. 

Der forventes ikke nedetid for borger.dk, så borgerne kan i releaseperioden tilgå borger.dk, som de plejer. 

Vi sender besked igen, når releasen er gennemført. 

I kan som altid følge med i releasenote, som bliver udgivet i Digitaliser.dk-gruppen ”borger.dk - drift”. Der kan I se, hvilke ændringer der kommer med i releasen. 

Venlig hilsen
Redaktionen, borger.dk