Loading…
Tilbage

Release 1.3 af Digital Post visningsklienter tirsdag d. 6. dec.


Den 6. december 2022 gennemføres release af Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen.

Følgende implementeres den 6. december.

Bedre sortering i Slettet Post og Mine Mapper (web- og app-klient): Digital Post har d. 3. november tilføjet et nyt datofelt, der understøtter en kronologisk datosortering i mapperne ’Slettet post’ og ’Mine mapper’. Tidligere oplevede borgerne, at beskeder i disse mapper blev sorteret efter beskedtype (modtaget besked, afsendt besked, slettet besked m.v.) hvorfor nyeste besked ikke lagde sig øverst i listen, hvilket kunne opleves forvirrende. Dette er nu rettet, så beskeder i mapperne sorteres kronologisk efter dato.

Udvidelse af rettigheder for borgere, der ikke har Digital Post (fx udenlandsdanskere) (webklient): Borgere, der ikke selv har Digital Post kan fremover logge ind og få læseadgang til en anden borgers Digital Post.

Udvidelse af rolle/rettigheder for bobestyrer, kurator og likvidator (web- og app-klient): Før var der kun én rolle til bobestyrer/kurator. Denne er nu udvidet til 3 forskellige roller for henholdsvis bobestyrer, kurator og likvidator med dertilhørende mulighed for at logge ind med forskelligt rettighedsniveau. Med denne ændring foretages der dermed en ensretning mellem Rettighedsportalen og Digital Post.

Aktivitetsloggen er gjort mere forståelig og informativ (webklient): Tidligere har borgerne oplevet, at en del handlinger i aktivitetsloggen var sprogligt uforståelige (se eksempel i skærmklip nedenfor). Dette er nu tilpasset så flere handlinger har fået en mere forståelig tekst.

Understøttelse af bedre fejlhåndtering (web- og app-klient): Der bliver tilføjet fejlkoder og fejlbeskeder på flere sider samt tilføjet ny funktionalitet, der gør det nemmere for borgere, der anvender skærmlæser at kopiere fejlkoder i fejldialoger til brug for videre fejlsøgning hos supporten.

Færre klik i oprettelsen af læseadgang (webklient): Ved oprettelse af læseadgang eller Digital Post-modtager bliver der fremover automatisk sat flueben ved "Adgangen skal aldrig udløbe" fremfor, at borgeren selv skal gøre det. Borgerne har fortsat mulighed for at vælge en specifik udløbsdato, men default-indstillingen er fremover ”Adgangen skal aldrig udløbe”.

Alfabetisk sortering (web- og app-klient): Postkasser bliver fremover alfabetisk sorteret i drop-down-menuen. Det er en hjælp til de personer, der fx har læseadgang til adskillige borgeres Digital Post. Listen over afsendere i venstremenuen bliver ligeledes alfabetisk sorteret, hvor sortering tidligere fremstod uklar.

Med venlig hilsen 

Borger.dk

Profilbillede

Release 1.3 af Digital Post visningsklienter blev gennemført som planlagt tirsdag den 6. dec.

Marianne Hedegaard Nissen

R1.3 af Digital Post visningsklienter blev gennemført som planlagt tirsdag d. 6. december.

Med venlig hilsen 

Borger.dk