Loading…
Tilbage

Adgang til demopostkasser for Digital Post


31-10-2022 13:50:39

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen udstiller testversioner af Digital Post-indbakkerne på Borger.dk og Virk.dk, som de ser ud nu. Disse testpostkas-ser kan anvendes i forbindelse med test af løsninger til Digital Post eller i forbindelse med tilpasning og brugertest af de breve, som myndighederne sender via Digital Post.

For at tilgå en testpostkasse skal den først oprettes. Dette gøres via testportalen for Digital Post: https://testportal.test.digitalpost.dk/

I integrationsvejledningen "Technical Integration" skal du gå til afsnit 14 "Access to the Test Portal on the test environment". 

Find vores Technical Integration på Digitalisér.dk: https://www.digitaliser.dk/resource/5765802

Når testpostkassen er oprettet, kan der sendes meddelelser til denne. Når post-kassen er blevet tilknyttet en testbruger (person/virksomhed), kan du tilgå ind-bakkerne her: https://post.demo.borger.dk

Særligt vedrørende adgang til Virk
Proces for at logge ind med Test IdP
1.    Kald URL’en https://pilot.virk.dk/nemlogin/login?f=https://pilot.virk.dk/digitalpost/?testidp=true
2.    Login med organisationens testcertifikat
3.    Login med Test IdP-bruger

Proces for at logge ind med Testcertifikat
1.    Kald URL’en https://pilot.virk.dk/nemlogin/login?f=https://pilot.virk.dk/digitalpost

Digital Post testmiljø
Testmiljøet bruges primært til, at myndigheder og leverandører kan integrere deres egne testmiljøer til løsningen og teste op mod Digital Post. Miljøet består af testversioner af følgende portaler:
•    Administrativ Adgang
•    Rettighedsportalen
•    Testportalen
•    Adgangsportalen

I Administrativ Adgang, kan brugerne se de forskellige funktioner, der er i Digital Post-løsning. Det er via Administrativ Adgang, at afsender- og modtagersystemer samt kontaktstrukturen opsættes, tilsluttes og administreres. 

Rettighedsportalen giver mulighed for, at I kan administrere adgange og rettigheder til testbrugeres (testperson/testvirksomhed) Digital Post. Det er også gennem Rettighedsportalen, at I kan redigere i testmedarbejderes adgange til Administrativ Adgang og til selve Rettighedsportalen. 

I Testportalen kan I oprette testdata i form af testpostkasser, testborgere, test-medarbejdere og testmeddelelser til fx at teste jeres egne afsender- og modtager-systemer op imod Digital Post-løsningen. 

I Adgangsportalen kan man som testperson eller testvirksomhed få et overblik over hvilke enheder, man benytter til at læse Digital Post, og man har mulighed for at logge ud og nulstille disse samt fravælge notifikationer på specifikke enheder.

Arbejdet i Digital Post testmiljøet skal ses i et teknisk perspektiv med formålet at forberede jeres systemer til Digital Post-løsningen. I testmiljøet arbejdes der derfor kun med testdata, og der er ingen sammenhæng til produktionsmiljøet. 

En oversigt over vejledninger til de enkelte portaler kan findes her: https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/vejledninger/

Hvem har adgang til testmiljøet?
Testmiljøet kan tilgås af følgende aktører:  
•    Myndigheder
•    Virksomheder
•    Leverandører 
•    Digitaliseringsstyrelsen 

Hvordan opnås adgang til Digital Post testmiljøet?
Trin 3 i opgavepakke 8 beskriver, hvordan I etablerer adgang til testmiljøet, samt opsætter systemer og kontaktstruktur i Administrativ Adgang i testmiljøet. Opgavepakker findes på vejledningsoversigten under "Opgavepakker".

Forudsætninger for at kunne tilgå Digital Post testmiljøet
•    Alle certifikater er NemLog-in VOCES/FOCES TEST-certifikater
•    Det kræves, at I har et NemLog-in MOCES TEST-medarbejder certifikat, for at kunne opnå adgang til portalerne
•    Der skal være udpeget en rettighedsadministrator gennem Rettighedsportalen
•    Se Vejledning til Rettighedsportalen for en beskrivelse af adgang til Rettighedsportalen 

Se de tekniske forudsætninger for systemerne i Technical Integration dokumentet
•    På testmiljøet har leverandører samme rettigheder som myndigheder – i produktion er det alene myndigheder, eller leverandører på vegne af myndigheder, der kan sende Digital Post