Loading…
Tilbage

OBS - I kan ikke redigere tekster på borger.dk tirsdag den 25. oktober 2022 i tidsrummet kl. 17.00-22.00


20-10-2022 09:47:34

Kære borger.dk-redaktører

Borger.dk gennemfører release tirsdag den 25. oktober 2022.

I vil som redaktører derfor ikke kunne arbejde i Sitecore i tidsrummet kl. 17.00-22.00 den 25. oktober.

Der forventes ikke nedetid for borger.dk, så borgerne kan i releaseperioden tilgå borger.dk, som de plejer.

Vi sender besked igen, når releasen er gennemført.

I kan som altid følge med i releasenote, som bliver udgivet i Digitaliser.dk-gruppen ”borger.dk - drift”. Der kan I se, hvilke ændringer der kommer med i releasen.

Venlig hilsen

Redaktionen, borger.dk

Mail: admin@borger.dk